PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBMôn loạiGiá tiền
1 TKNV-00036 Tạ Đức HiềnHọc và ôn luyện ngữ văn nâng cao 8 tập 2Hà nộiH.2010 4(V)32000
2 TKNV-00037 Tạ Đức HiềnHọc và ôn luyện ngữ văn nâng cao 8 tập 1Hà nộiH.2010 4(V)34000
3 TKNV-00038 Tạ Đức HiềnHọc và ôn luyện ngữ văn nâng cao 8 tập 1Hà nộiH.2010 4(V)34000
4 TKNV-00039 Tạ Đức HiềnHọc và ôn luyện ngữ văn nâng cao 8 tập 1Hà nộiH.2010 4(V)34000
5 TKNV-00040 Tạ Đức HiềnHọc và ôn luyện ngữ văn nâng cao 8 tập 1Hà nộiH.2010 4(V)34000
6 TKNV-00041 Tạ Đức HiềnHọc và ôn luyện ngữ văn nâng cao 8 tập 2Hà nộiH.2010 4(V)32500
7 TKNV-00042 Tạ Đức HiềnHọc và ôn luyện ngữ văn nâng cao 8 tập 2Hà nộiH.2010 4(V)32500
8 TKNV-00043 Tạ Đức HiềnHọc và ôn luyện ngữ văn nâng cao 8 tập 2Hà nộiH.2010 4(V)32500
9 TKNV-00044 Tạ Đức HiềnHọc và ôn luyện ngữ văn nâng cao 8 tập 2Hà nộiH.2010 4(V)32500
10 TKNV-00045 Tạ Đức HiềnHọc và ôn luyện ngữ văn nâng cao 8 tập 2Hà nộiH.2010 4(V)32500
12345678910...