PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBMôn loạiGiá tiền
1  Bài tập Hoá học 9    5700
2  Bài tập Hoá học 8    5700
3  Bài tập Hoá học 8    5700
4  Bài tập Hoá học 8    5700
5  Bài tập Hoá học 8    5700
6  Bài tập Hoá học 8    5700
7  Bài tập Hoá học 8    5700
8  Bài tập Hoá học 8    5700
9  Bài tập Hoá học 8    5700
10  Bài tập Hoá học 8    5700
12345678910...