PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
BTH6-00006 Bài tập Tin học 7Hà Đặng Cao TùngBài tập Tin học 6 Trong kho
BTH6-00005 Bài tập Tin học 7Hà Đặng Cao TùngBài tập Tin học 6 Trong kho
BTH6-00004 Bài tập Tin học 7Hà Đặng Cao TùngBài tập Tin học 6 Trong kho
BTH6-00003 Bài tập Tin học 7Hà Đặng Cao TùngBài tập Tin học 6 Trong kho
GKTI-00013 Tin học 7Nguyễn Chí CôngTin học Trong kho
GKTI-00012 Tin học 7Nguyễn Chí CôngTin học Trong kho
GKTI-00011 Tin học 7Nguyễn Chí CôngTin học Trong kho
GKTI-00010 Tin học 7Nguyễn Chí CôngTin học Trong kho
BTKH-00007 Bài tập khoa học tự nhiên 7Vũ Văn HùngBài tập khoa học tự nhiên Trong kho
BTKH-00006 Bài tập khoa học tự nhiên 7Vũ Văn HùngBài tập khoa học tự nhiên Trong kho
BTKH-00005 Bài tập khoa học tự nhiên 7Vũ Văn HùngBài tập khoa học tự nhiên Trong kho
BTKH-00004 Bài tập khoa học tự nhiên 7Vũ Văn HùngBài tập khoa học tự nhiên Trong kho
SNV-01108 Âm nhạc 7 -SGVHoàng LongSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01107 Âm nhạc 7 -SGVHoàng LongSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01106 Âm nhạc 7 -SGVHoàng LongSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...