PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GKTI-00008 Tin học 6Hồ Sĩ ĐàmTin học Trong kho
GKTI-00007 Tin học 6Hồ Sĩ ĐàmTin học Trong kho
GKTI-00006 Tin học 6Hồ Sĩ ĐàmTin học Trong kho
GKTI-00005 Tin học 6Hồ Sĩ ĐàmTin học Trong kho
GKTI-00004 Tin học 6Hồ Sĩ ĐàmTin học Trong kho
GKTI-00003 Tin học 6Hồ Sĩ ĐàmTin học Trong kho
GKTI-00002 Tin học 6Hồ Sĩ ĐàmTin học Trong kho
GKTI-00001 Tin học 6Hồ Sĩ ĐàmTin học Trong kho
GKLD-00008 Lịch sử và Địa lí 6Vũ Minh GiangLịch sử và Địa lí Trong kho
GKLD-00007 Lịch sử và Địa lí 6Vũ Minh GiangLịch sử và Địa lí Trong kho
GKLD-00006 Lịch sử và Địa lí 6Vũ Minh GiangLịch sử và Địa lí Trong kho
GKLD-00005 Lịch sử và Địa lí 6Vũ Minh GiangLịch sử và Địa lí Trong kho
GKLD-00004 Lịch sử và Địa lí 6Vũ Minh GiangLịch sử và Địa lí Trong kho
GKLD-00003 Lịch sử và Địa lí 6Vũ Minh GiangLịch sử và Địa lí Trong kho
GKLD-00002 Lịch sử và Địa lí 6Vũ Minh GiangLịch sử và Địa lí Trong kho
12345678910...