PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TKHH-00348 Bồi dưỡng Hoá học THCSVũ Anh TuấnSách tham khảo hoá Trong kho
STKC-00441 Dẫn Nhập Ngắn Về Khoa Học -Di truyền học: Minh Họa Sinh Động Bằng TranhPhạm Diệu LinhSách tham khảo Trong kho
STKC-00440 Dẫn Nhập Ngắn Về Khoa Học -Di truyền học biểu sinh: Minh Họa Sinh Động Bằng TranhNguyễn Thị Hà LinhSách tham khảo Đang mượn
STKC-00439 Dẫn Nhập Ngắn Về Khoa Học -Tiến hóa: Minh Họa Sinh Động Bằng TranhNguyễn Quỳnh Hoa Sách tham khảo Đang mượn
STKC-00438 Dẫn Nhập Ngắn Về Khoa Học -Thời gian: Minh Họa Sinh Động Bằng TranhLinh ChiSách tham khảo Trong kho
STKC-00437 Dẫn Nhập Ngắn Về Khoa Học -Trí tuệ nhân tạo: Minh Họa Sinh Động Bằng TranhPhạm Xuân Trường Sách tham khảo Trong kho
STKC-00436 Dẫn Nhập Ngắn Về Khoa Học - Stephen Hawking: Minh Họa Sinh Động Bằng TranhPhan HoanSách tham khảo Trong kho
STKC-00435 Dẫn Nhập Ngắn Về Khoa Học - Stephen Hawking: Minh Họa Sinh Động Bằng TranhPhan HoanSách tham khảo Trong kho
STKC-00434 Dẫn Nhập Ngắn Về Khoa Học - Vô Hạn: Minh Họa Sinh Động Bằng TranhNguyễn Thị Hà LinhSách tham khảo Trong kho
STKC-00433 Dẫn Nhập Ngắn Về Khoa Học - Vô Hạn: Minh Họa Sinh Động Bằng TranhNguyễn Thị Hà LinhSách tham khảo Trong kho
STKC-00358 Sherlock Holmes Tập 3Bùi Liên ThảoSách tham khảo Trong kho
STKC-00357 Sherlock Holmes Tập 2Bùi Liên ThảoSách tham khảo Trong kho
STKC-00432 For_beginners (Usborne)Nhiều tác giảSách tham khảo Trong kho
STKC-00431 For_beginners (Usborne)Nhiều tác giảSách tham khảo Đang mượn
STKC-00430 For_beginners (Usborne)Nhiều tác giảSách tham khảo Trong kho
12345678910...