PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 BTHH-00018 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
2 BTHH-00019 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
3 BTHH-00020 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
4 BTHH-00021 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
5 BTHH-00022 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
6 BTHH-00023 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
7 BTHH-00024 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
8 BTHH-00025 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
9 BTHH-00026 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
10 BTHH-00028 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
123