PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 BTHH-00001 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
2 BTHH-00002 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
3 BTHH-00003 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
4 BTHH-00004 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
5 BTHH-00005 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
6 BTHH-00006 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
7 BTHH-00007 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
8 BTHH-00008 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
9 BTHH-00009 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
10 BTHH-00010 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
123