PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Chú ý: Kiểm tra sự trùng số cá biệt trước khi in Cài font mã vạch In sổ tổng quát Sách phát sinh trong năm Sổ thanh lí
Toàn bộ SCB SCB theo chủng loại Sổ mượn của HS Sổ mượn của GV Sổ đọc của HS Sổ đọc của GV In đề can Phiếu yêu cầu In thẻ In mục lục In phích
Chủng loại :  
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1  Bài tập Hoá học 9   5700 
2  Bài tập Hoá học 8   5700 
3  Bài tập Hoá học 8   5700 
4  Bài tập Hoá học 8   5700 
5  Bài tập Hoá học 8   5700 
6  Bài tập Hoá học 8   5700 
7  Bài tập Hoá học 8   5700 
8  Bài tập Hoá học 8   5700 
9  Bài tập Hoá học 8   5700 
10  Bài tập Hoá học 8   5700 
11  Bài tập Hoá học 8   5700 
12  Bài tập Hoá học 8   5700 
13  Bài tập Hoá học 8   5700 
14  Bài tập Hoá học 8   5700 
15  Bài tập Hoá học 8   5700 
16  Bài tập Hoá học 9   5700 
17  Bài tập Hoá học 9   5700 
18  Bài tập Hoá học 9   5700 
19  Bài tập Hoá học 9   5700 
20  Bài tập Hoá học 9   5700 
21  Bài tập Hoá học 9   5700 
22  Bài tập Hoá học 9   5700 
23  Bài tập Hoá học 9   5700 
24  Bài tập Hoá học 9   5700 
25  Bài tập Hoá học 9   5700 
26  Bài tập Hoá học 9   5700 
27  Bài tập Hoá học 9   5700 
28  Bài tập Hoá học 8   5700 
29  Bài tập Hoá học 9   5700