PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
MÀN HÌNH IN PHÍCH THƯ VIỆN
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
Chủng loại :  
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 BTHH-00015 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
2 BTHH-00016 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
3 BTHH-00017 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
4 BTHH-00018 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
5 BTHH-00019 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
6 BTHH-00020 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
7 BTHH-00021 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
8 BTHH-00022 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
9 BTHH-00023 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
10 BTHH-00024 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
11 BTHH-00025 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
12 BTHH-00026 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
13 BTHH-00014 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
14 BTHH-00027 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054
15 BTHH-00028 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
16 BTHH-00001 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
17 BTHH-00002 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
18 BTHH-00003 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
19 BTHH-00004 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
20 BTHH-00005 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
21 BTHH-00006 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
22 BTHH-00007 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
23 BTHH-00008 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
24 BTHH-00009 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
25 BTHH-00010 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
26 BTHH-00011 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
27 BTHH-00012 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
28 BTHH-00013 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 8Giáo dụcH2004570054
29 BTHH-00029 Lê Xuân TrọngBài tập Hoá học 9Giáo dụcH2005570054