PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 3 2 36600
2 Công nghệ trồng cây ăn quả 2 8600
3 Vở bài tập công nghệ 8 (Công nghiệp) 3 40800
4 Tin học THCS quyển 1 4 26000
5 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 8 0
6 Thế giới mới 9 115200
7 Toán học tuổi trẻ 10 76000
8 Sách tham khảo thể dục 10 113800
9 Công nghệ lắp đặt mạng điện 12 40800
10 Sách tham khảo Âm nhạc, Mĩ thuật 13 568000
11 Sách giáo dục thư viện và trường học 24 111500
12 Hóa học 26 241100
13 Văn nghệ Hải Dương 28 291000
14 Vật lí tuổi trẻ 29 198000
15 Bài tập hoá học 29 165300
16 Văn học và tuổi trẻ 30 190500
17 Bài tập tiếng Anh 42 183500
18 Toán tập 2 50 238000
19 Công nghệ 52 534900
20 Toán tập 1 52 289700
21 Tiếng Anh 54 549400
22 Bài tập toán tập 2 54 265400
23 Ngữ văn tập 1 55 411400
24 Tạp chí thiết bị giáo dục 55 680000
25 Mỹ thuật và âm nhạc 56 480600
26 Sách khoa học 57 2177500
27 Bài tập ngữ văn tập 2 57 233300
28 Sách Hồ Chí Minh 58 1959900
29 Bài tập ngữ văn tập 1 58 237700
30 Dạy và học ngày nay 59 896700
31 Giáo dục công dân 59 159800
32 Tạp chí khoa học giáo dục 61 943500
33 Bài tập toán tập 1 63 367700
34 Vật lí 63 345100
35 Ngữ văn tập 2 63 432400
36 Bài tập vật lí 63 123800
37 Sinh học 64 750000
38 Lịch sử 67 439000
39 Địa lí 67 601400
40 Thế giới trong ta 68 899000
41 Sách tham khảo Tin 69 1207600
42 Sách đạo đức 74 2027300
43 Sách tham khảo GDCD 99 1803300
44 Tạp chí giáo dục 103 1551800
45 Sách thiếu nhi 122 2302700
46 Sách tham khảo địa 177 3990800
47 Sách tham khảo lịch sử 249 5501100
48 Sách tham khảo 287 16364300
49 Sách tham khảo lí 289 7726300
50 Sách tham khảo sinh 302 7088800
51 Sách tham khảo hoá 341 12471600
52 Sách tham khảo tiếng Anh 383 13492100
53 Toán tuổi thơ 718 4098000
54 Sách nghiệp vụ 1033 12509755
55 Sách tham khảo văn 1463 44873450
56 Sách tham khảo toán 1543 47345400
 
TỔNG
8888
200777205