PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 24 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 03/02/2020
- Sáng:   +  Học sinh học theo TKB 
- Chiều: + Các lớp học bồi dưỡng theo lịch
Tuần : 24 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 04/02/2020
                      - Học sinh toàn trường nghỉ học 
(do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra)
Tuần : 24 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 05/02/2020
                      - Học sinh toàn trường nghỉ học 
(do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra)
Tuần : 24 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 06/02/2020
                      - Học sinh toàn trường nghỉ học 
(do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra)
Tuần : 24 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 07/02/2020
                      - Học sinh toàn trường nghỉ học 
(do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra)
Tuần : 24 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 08/02/2020
                      - Học sinh toàn trường nghỉ học 
(do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra)