PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Đào Thị Dung
   Sinh ngày: 31/03/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Tứ Cường - Thanh Miện - HD
   Thành tích:      Đạt giải KK cấp huyện môn Toán
   Năm học: 2018 - 2019
   Đỗ Phương Anh
   Sinh ngày: 15/11/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải KK cấp huyện môn Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Đỗ Phương Trinh
   Sinh ngày: 09/07/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Lam Sơn - Thanh Miện - HD
   Thành tích:     Đạt giải Nhì cấp huyện môn Toán
   Năm học: 2018 - 2019
   Đỗ Tuấn Hùng
   Sinh ngày: 02/03/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Đường Nguyễn Lương Bằng - Thị trấn TM
   Thành tích:      Đạt giải Ba cấp huyện môn Toán
   Năm học: 2018 - 2019
   Giang Hải Anh
   Sinh ngày: 29/04/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: La Ngoại - Ngũ Hùng - Thanh Miện - HD
   Thành tích:     Đạt giải Ba cấp huyện môn Tiếng Anh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Quang Minh
   Sinh ngày: 09/08/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Tê Cầu - Hồng Đức - Ninh Giang - HD
   Thành tích:     Đạt giải Nhì cấp huyện môn Toán
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thanh Tuyền
   Sinh ngày: 08/10/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Đỗ Thượng - Phạm Kha - Thanh Miện - HD
   Thành tích:     Đạt giải Ba cấp huyện môn Toán
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thảo Nhi
   Sinh ngày: 23/01/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Đào Lâm - Đoàn Tùng - TM- HD
   Thành tích:     Đạt giải Nhất cấp huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Diệu Thuý
   Sinh ngày: 14/11/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Cụ Trì - Ngũ Hùng - Thanh Miện - HD
   Thành tích:      Đạt giải Ba cấp huyện môn Toán
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Ngọc Anh
   Sinh ngày: 17/02/2006  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Thanh Tùng- Thanh Miện - HD
   Thành tích:     Đạt giải Nhì cấp huyện môn Tiếng anh
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910...