PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Ngô Phương Anh
   Sinh ngày: 08/12/2007  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Tứ Cường - Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải Nhì cấp huyện môn Tiếng Anh 6
   Năm học: 2019 - 2020
   An Ngọc Khánh
   Sinh ngày: 02/11/2007  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Gia Cốc- Tứ Cường - Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải Ba cấp huyện môn Tiếng Anh 6
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Đình Khiêm
   Sinh ngày: 02/07/2007  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: KDC số 1- Đoàn Tùng - Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhì cấp huyện môn Tiếng Anh 6
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Khánh Linh
   Sinh ngày: 02/07/2007  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Thọ Trương- Lam Sơn - Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải Nhì cấp huyện môn Tiếng Anh 6
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Thị Khánh Linh
   Sinh ngày: 07/01/2007  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải Ba cấp huyện môn Ngữ Văn
   Năm học: 2019 - 2020
   Đào Quang Long
   Sinh ngày: 08/06/2007  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: An Khoái- Tứ Cường - Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:    Đạt giải Nhất cấp huyện môn Tiếng Anh 6
   Năm học: 2019 - 2020
   Vũ Huy Minh
   Sinh ngày: 31/01/2007  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải Ba cấp huyện môn Tiếng Anh 6
   Năm học: 2019 - 2020
   Vũ Thị Hồng Nhung
   Sinh ngày: 14/08/2007  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải Ba cấp huyện môn Ngữ Văn
   Năm học: 2019 - 2020
   Phạm Quỳnh Như
   Sinh ngày: 26/01/2007  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Thị trấn Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải Nhì cấp huyện môn Ngữ Văn
   Năm học: 2019 - 2020
   Trần Chính Phúc
   Sinh ngày: 17/10/2007  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Thanh Tùng - Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải Ba cấp huyện môn Tiếng Anh 6
   Năm học: 2019 - 2020
12345678910...