PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Bùi Châu Anh
   Sinh ngày: 29/07/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thọ Xuyên- Lam Sơn- TM - HD
   Thành tích:     Đạt giải ba cấp tỉnh môn Sinh học
   Năm học: 2019 - 2020
   Vũ Đình Bình
   Sinh ngày: 11/04/2007  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba cấp huyện môn Toán 6
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Gia Khánh
   Sinh ngày: 13/02/2008  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Tứ Cường - Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải Nhì cấp huyện môn Toán 6
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Khánh Linh
   Sinh ngày: 07/01/2007  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải Ba cấp huyện môn Ngữ Văn
   Năm học: 2018 - 2019
   Trương Thiên Lợi
   Sinh ngày: 18/09/2007  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Tứ Cường - Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:        Đạt giải Nhì cấp huyện môn Toán 6
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Huy Minh
   Sinh ngày: 31/01/2007  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải Ba cấp huyện môn Tiếng Anh 6
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Hồng Nhung
   Sinh ngày: 14/08/2007  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải Ba cấp huyện môn Ngữ Văn
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Quỳnh Như
   Sinh ngày: 26/01/2007  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Thị trấn Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải Nhì cấp huyện môn Ngữ Văn
   Năm học: 2018 - 2019
   Trần Chính Phúc
   Sinh ngày: 17/10/2007  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Thanh Tùng - Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải Ba cấp huyện môn Tiếng Anh 6
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Thị Thu Phương
   Sinh ngày: 12/07/2007  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện- Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải Ba cấp huyện môn Ngữ Văn
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910...