PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Bùi Châu Anh
   Sinh ngày: 29/07/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thọ Xuyên- Lam Sơn- TM - HD
   Thành tích:    Đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Sinh học
   Năm học: 2019 - 2020
   Mai Phương Anh
   Sinh ngày: 30/05/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thị Trấn Thanh Miện- TM - HD
   Thành tích:    Đạt giải Nhì cấp tỉnh môn Toán
   Năm học: 2019 - 2020
   Phạm Thị Phương Anh
   Sinh ngày: 06/09/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Kim Trang Tây- Lam Sơn- TM - HD
   Thành tích:    Đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Sinh học
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Thị Thùy Dung
   Sinh ngày: 06/06/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Phạm Trấn- Gia Lộc - HD
   Thành tích:    Đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Lịch sử
   Năm học: 2019 - 2020
   Vũ Huy Hoàng
   Sinh ngày: 25/06/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Quán Khoang- Lam Sơn- TM - HD
   Thành tích:    Đạt giải Ba cấp tỉnh môn Vật lí
   Năm học: 2019 - 2020
   Vũ Thị Huệ
   Sinh ngày: 02/09/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Lê Hồng- TM - HD
   Thành tích:    Đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Lịch sử
   Năm học: 2019 - 2020
   Trần Việt Hùng
   Sinh ngày: 30/08/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Quốc Tuấn- Lê Hồng- TM - HD
   Thành tích:    Đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Hóa học
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Lan Hương
   Sinh ngày: 03/06/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: An Đức- Ninh Giang- HD
   Thành tích:    Đạt giải Ba cấp tỉnh môn Sinh học
   Năm học: 2019 - 2020
   Lê Nhật Linh
   Sinh ngày: 15/09/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Xuân Trì- Hoàng Hanh- NG- HD
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Tiếng Anh
   Năm học: 2019 - 2020
   Vũ Phạm Thùy Linh
   Sinh ngày: 25/10/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thôn La- Thanh Tùng- TM - HD
   Thành tích:    Đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Sinh học
   Năm học: 2019 - 2020
12345678910...