PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
Thầy giáo: Nguyễn Xuân Quỳnh- Hiệu trưởng
Sinh ngày: 04/01/1978
Nơi sinh: Thanh Giang-Thanh Miện-Hải Dương
Nơi ở: Thị trấn Thanh Miện-Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Sử
 
Ngày 01/01/2019: Thầy được bổ nhiệm về làm Hiệu trưởng tại trường.

Thầy giáo: Nguyễn Thành Luân
Năm sinh: 21/01/1982
Quê quán: Hồng Quang- Thanh Miện - Hải Dương
Nơi ở: K4- Thị trấn Thanh Miện- Thanh Miện - HD
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hoá.
   Thầy giáo Nguyễn Thành Luân phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hoá học cấp huyện và đã có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh. Nhiều năm thầy được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Ngày 16/04/2015: Thầy được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng nhà trường

         - Ngày 01/07/2020: Thầy được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường THCS Phạm Kha

Thầy giáo: Nguyễn Văn Bình
Năm sinh: 20/5/1975
Quê quán: Chi Lăng Bắc- Thanh Miện - Hải Dương
Nơi ở: Chi Lăng Bắc - Thanh Miện - Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

      Thầy Nguyễn Văn Bình đã nhiều năm tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 9 và đã có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh. Trong đó có học sinh đạt giải nhì cấp tỉnh, đồng đội xếp thứ 2 trong toàn tỉnh. Nhiều năm thầy đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Thầy giáo: Dương Hồng Đăng
Năm sinh: 30/4/1975
Quê quán: Lê Hồng- Thanh Miện - Hải Dương
Nơi ở: Lê Hồng- Thanh Miện - Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

      Thầy Dương Hồng Đăng là chủ tịch công đoàn trường (bắt đầu từ tháng 11/2018), phụ trách đội tuyển Casio cấp tỉnh . Nhiều năm thầy đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Cô giáo: Đỗ Thị Thuận
Năm sinh: 8/8/1985
Quê quán: Vô Hối-Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương
Nơi ở: Phú Mễ - Tứ Cường - Thanh Miện -Hải Dương
Về công tác tại trường từ năm 2006.
Thành tích: từ năm về trường, cô giáo liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Cô được phân công phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh. Cô đã có nhiều học sinh cấp tỉnh và có học sinh đạt giải nhì.
   

Thầy giáo: Trần Xuân Tiến
Sinh ngày: 01/8/1963
Quê quán: Vĩnh Mộ-Lê Hồng-Thanh Miện-Hải Dương.
Nơi ở: Vĩnh Mộ-Lê Hồng-Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn.

      Thầy Trần Xuân Tiến là tổ trưởng tổ khoa học xã hội, phụ trách đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện Ngữ văn lớp 9 và đã có nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, Trong đó có 1 học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh. Thầy đã cùng tổ viên tổ Khoa học xã hội phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh trong nhiều năm qua. Bản thân thầy đã nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và năm học 2008-2009, thầy đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 
   Thầy đã được khen thưởng về cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.

Thầy giáo: Trương Phúc Ngũ
Năm sinh: 14/6/1980
Quê quán: Ngũ Hùng- Thanh Miện - Hải Dương
Nơi ở: Thị trấn Thanh Miện- Thanh Miện - Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán.
   Thầy giáo Trương Phúc Ngũ phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lí cấp huyện, tỉnh và đã có nhiều học sinh đạt giải cao cấp tỉnh. Nhiều năm thầy được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
 Năm học 2011-2012 thầy được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Cô giáo: Vũ Thị Hải
Sinh ngày: 15/4/1970
Quê quán: Ngũ Hùng-Thanh Miện-Hải Dương
Nơi ở: Khu 4-Thị trấn Thanh Miện.
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn

      Cô Vũ Thị Hải nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô đã tham gia đạt giải nhất Hội giảng môn Giáo dục Công dân cấp tỉnh, đạt giải ba cấp tỉnh trong hội giảng môn Ngữ văn.      

Thầy giáo: Lê Minh Khánh
Sinh ngày: 15/10/1967
Quê quán: Đa Lộc-Ân Thi-Hưng Yên
Nơi ở: Khu 4-Thị trấn Thanh Miện.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng thể dục-đại học Tâm lý giáo dục.
Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Phụ trách đội tuyển thể dục của nhà trường đạt nhiều thành tích, trong đó có học sinh đạt giải nhì toàn năng cấp tỉnh.

      

Cô giáo: Phạm Ngọc Thuý
Sinh ngày: 17/06/1977
Quê quán: Hồng Đức-Ninh Giang-Hải Dương.
Nơi ở: Thanh Giang-Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn.

Về công tác tại trường từ năm 2019.

Thành tích: được phân công phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn. Kết quả đồng đội xếp thứ 9/12. Có 2 học sinh đạt giải ba; 3 học sinh đạt giải khuyến khích trong năm học 2018-2019. 

   Cô giáo: Đỗ Hương Thấm
   Sinh ngày: 13/2/1976
   Nơi sinh: Bất Nạo-Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương
   Nơi ở: Bất Nạo-Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương
   Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Nhạc

   Cô về công tác tại trường tháng 9/1998.
   Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Đội văn nghệ xung kích của nhà trường do cô phụ trách đã tham gia nhiều hoạt động xã hội, phục vụ các đại hội lớn không chỉ của ngành Giáo dục mà còn của huyện Thanh Miện. Năng động và nhiệt tình, cô sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao và hoàn thành công việc với ý thức trách nhiệm cao.

Cô giáo: Vương Thị Hải
Sinh ngày: 17/2/1974
Quê quán: Tứ Cường-Thanh Miện-Hải Dương
Nơi ở: Đoàn Tùng-Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Địa

      Cô Vương Thị Hải nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô phụ trách học sinh giỏi cấp huyên môn Địa lý lớp 9 và đã có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh. Năm học 2008-2009, đội tuyển Địa của cô có 9/10 em đạt giải và đồng đội xếp thứ 2 trong toàn tỉnh.

Cô giáo: Nguyễn Thị Hạnh
Sinh ngày: 03/01/1984
Quê quán: Tứ Cường-Thanh Miện-Hải Dương.
Nơi ở: Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ.

Tháng 9/2015 cô được điều động về công tác tại trường.

Cô Nguyễn Thị Hạnh là tổ phó TD- MT- ÂN- NN, thành tích từ năm về trường, cô  liên tục đạt danh hiệu LĐTT, đạt giải nhất cấp huyện trong hội giảng môn Tiếng Anhđược phân công phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh. Trong công việc năng động và nhiệt tình, cô sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao và hoàn thành công việc với ý thức trách nhiệm cao. 

Thầy giáo: Nguyễn Văn Trung
Năm sinh: 18/7/1983
Quê quán: Hồng Quang- Thanh Miện - Hải Dương
Nơi ở: 
Hồng Quang - Thanh Miện - Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Đại học Lí
Thầy giáo Nguyễn Văn Trung là bí thư chi đoàn nhà trường, thầy được giao 
phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lí cấp tỉnh và đã có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh. Nhiều năm thầy được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Cô giáo: Ngô Thị Luyến 
Sinh ngày: 22/06/1976
Quê quán: Chi Nam-Thanh Miện-Hải Dương.
Nơi ở: Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn.

Tháng 9/2013 cô được điều động về công tác tại trường.

Cô Ngô Thị Luyến được giao phụ trách đội tuyển Văn 6 cấp huyện. Thành tích từ năm về trường, cô  liên tục đạt danh hiệu LĐTT, đạt giải nhất cấp huyện trong hội giảng môn Văn. Trong công việc cô sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao và hoàn thành công việc với ý thức trách nhiệm cao. 

Cô giáo: Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Sinh ngày: 02/04/1983
Quê quán: Thanh Miện Hải Dương.
Nơi ở: Thị trấn Thanh Miện -Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghiệp.

Về công tác tại trường từ năm 2010.

Cô được phân công phụ trách công tác đội trong nhà trường. Thành tích: Liên đội của trường đã đạt nhiều bằng khen và cờ của TW đoàn, của Tỉnh đoàn và huyện đoàn. Nhiều năm cô được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến.      

Cô giáo: Vũ Thị Quỳnh Nhung
Sinh ngày: 15/02/1987
Quê quán: Thanh Miện Hải Dương.
Nơi ở: Chi Nam -Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Sinh.

Về công tác tại trường từ năm 2010.

Cô được phân công phụ trách đội tuyển Sinh 8 của nhà trường. Thành tích: Nhiều năm cô được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến.      

Thầy giáo: Lê Danh Vin
Năm sinh: 18/1/1979
Quê quán: Ngũ Hùng - Thanh Miện - Hải Dương
Nơi ở: Ngũ Hùng - Thanh Miện - Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Mỹ thuật
Thầy giáo Lê Danh Vin phụ trách công tác đội trong nhà trường. Liên đội của trường đã đạt nhiều bằng khen và cờ của TW đoàn, của Tỉnh đoàn và huyện đoàn. Nhiều năm thầy được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến.
      

Cô giáo: Trương Thị Oanh
Sinh ngày: 01/01/1991
Quê quán: Thanh Miện Hải Dương.
Nơi ở: Chi Nam -Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Sử.

Về công tác tại trường từ năm 2016.

Cô được phân công phụ trách đội tuyển Sử của nhà trường. Thành tích: Năm học 2018-2019 cô được công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.      

Cô giáo: Nguyễn Thị Lan
Sinh ngày: 16/08/1989
Quê quán: Thanh Miện -Hải Dương.
Nơi ở: Đoàn Tùng -Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Toán.

Về công tác tại trường từ năm 2011.

Cô được phân công phụ trách đội tuyển Toán 6 của nhà trường. Thành tích: Năm học 2018-2019 Cô đã tham gia Hội giảng môn Toán cấp huyện đạt giải Ba

Cô giáo: Đoàn Thị Quyên
Sinh ngày: 06/04/1982
Quê quán: Thanh Miện -Hải Dương.
Nơi ở: Thị trấn Thanh Miện -Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn

Về công tác tại trường từ năm 2009.

Cô được phân công giảng dạy môn Ngữ văn lớp 6,9.
       Thành tích: từ năm về trường, cô giáo liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Cô giáo: Nguyễn Thị Linh
Sinh ngày: 16/08/1985
Quê quán: Thanh Miện -Hải Dương.
Nơi ở: Thị trấn Thanh Miện -Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học KHXHNV

Về công tác tại trường từ năm 2006.

Cô đảm nhiệm công việc: Văn thư & Thủ quỹ.
       Trong công việc cô sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao và hoàn thành công việc với ý thức trách nhiệm cao

Cô: Vũ Thị Phương
Sinh ngày: 04/04/1974
Quê quán: Thanh Miện -Hải Dương.
Nơi ở: Thị trấn Thanh Miện -Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Về công tác tại trường từ năm 2017.

Cô đảm nhiệm công việc: Kế toán

Cô: Nguyễn Thị Huế
Sinh ngày: 17/05/1990
Quê quán: Thanh Miện -Hải Dương.
Nơi ở: Phạm Kha -Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Thể dục

- Về công tác tại trường từ năm 2017.


Cô: Trần Thị Dung
Sinh ngày: 07/08/1995
Quê quán: Thanh Miện -Hải Dương.
Nơi ở: Đoàn Tùng -Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Toán

- Về công tác tại trường từ năm 2017.


Cô: Nguyễn Thị Hương
Sinh ngày: 16/08/1991
Quê quán: Thanh Miện -Hải Dương.
Nơi ở: Đoàn Tùng -Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ (t. Anh)

- Về công tác tại trường từ năm 2018.


Thầy giáo: Nguyễn Thế Tuất - Hiệu trưởng
Sinh ngày: 27/12/1958
Nơi sinh: Phạm Kha-Thanh Miện-Hải Dương
Nơi ở: Thị trấn Thanh Miện-Hải Dương

      
 
Ngày 10/9/2011: Thầy được bổ nhiệm về làm hiệu trưởng tại trường.
Ngày 31/12/2018: Thầy được nhà nước cho nghỉ chế độ.

Thầy giáo: Vũ Quốc Hoàn
Năm sinh: 18/9/1975
Quê quán: Chi Lăng Bắc- Thanh Miện - Hải Dương
Nơi ở: Khu 4-Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn

      Thầy Vũ Quốc Hoàn đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn và đã có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh. Trong đó có học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh. Nhiều năm thầy đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tháng10/2010: Thầy được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng nhà trường
Ngày 1/1/2019 thầy được bổ nhiệm về làm Hiệu trưởng trường THCS Thanh Giang

Thầy giáo: Trần Văn Yên
Sinh ngày: 14/5/1965
Quê quán: Phạm Kha-Thanh Miện-Hải Dương
Nơi ở: Khu 4-Thị trấn Thanh Miện.
Trình độ chuyên môn: Đại học tiếng Anh.

      Thầy Trần Văn Yên là tổ phó tổ khoa học xã hội, phó chủ tịch công đoàn trường, trưởng ban thanh tra nhân dân nhà trường, phụ trách đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng Anh lớp 9. Thầy đã có nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Bản thân thầy đã nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Thầy được xét là giáo viên trung học cao cấp. Bản thân thầy nhiệt tình, năng nổ trong mọi hoạt động của nhà trường.
- Thầy đã được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.
Ngày 1/10/2018: Thầy được điều động về công tác tại trường THCS Thị Trấn huyện Thanh Miện.

Đồng chí: Trịnh Khắc Cường
Sinh ngày: 25/12/1960
Quê quán: Phạm Lâm-Đoàn Tùng-Thanh Miện-Hải Dương
Nơi ở: Khu 1-Thị trấn Thanh Miện.
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán.
Tổ trưởng tổ hành chính, nhiều năm liên tục lãnh đạo tổ hành chính đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Bản thân đồng chí nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Tháng 7/2017 đồng chí được điều động về công tác tại trường TH Diên Hồng.

      

      Thầy Bùi Công Tráng - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường.
      Sinh ngày: 01/08/1950.
      Quê quán: Thọ Chương - Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương.
      Trình độ đào tạo: Đại học Sinh.

      Thầy là người hiệu trưởng thứ ba của nhà trường. Thầy nhận nhiệm vụ vinh dự và nặng nề này từ tháng 9/1996 đến nay. Khi ấy ngôi trường chỉ là 3 dãy nhà cấp 4 và mỏng về đội ngũ giáo viên ,  ít về số lớp, số học sinh. Song bằng lòng nhiệt tình, tâm huyết của một nhà giáo, với sự năng động dám nghĩ dám làm của một nhà quản lý giáo dục của cơ sở, đồng chí đã tạo được một khối đoàn kết, nhất trí cao trong nội bộ nhà trường; từng bước cùng tập thể nhà trường xây dựng trường THCS Nguyễn Lương Bằng ngày một phát triển; đạt được những thành tích xuất sắc và khẳng định được vị thế của nhà trường như hôm nay.
      Bản thân thầy đã được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, nhiều năm liên tục được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh; được Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng bằng khen.

Tháng 9/2010: Thầy được nhà nước cho nghỉ chế độ.

Thầy giáo: Phạm Đức Hoè
Sinh ngày: 05/3/1974
Quê quán: Đào Lâm - Đoàn Tùng -Thanh Miện - Hải Dương.
Nơi ở: Khu 4 - Thị Trấn Thanh Miện -Thanh Miện-Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Toán.

      Thầy Phạm Đức Hoè là tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên, Thầy đã cùng tổ viên tổ Khoa học tự nhiên phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh trong nhiều năm qua. Trong quá trình công tác, thầy đúc rút được nhiều sáng kiến kinh nghiệm: 9 n¨m liªn tôc (tõ n¨m häc 2000 – 2001 ®Õn  n¨m häc 2008 – 2009) đều có S¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®¹t lo¹i A vµ B cÊp HuyÖn. 3 n¨m liªn tôc (tõ n¨m häc 2003 – 2004 ®Õn n¨m häc 2005 – 2006) cã S¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®¹t lo¹i C cÊp TØnh.
   Từ năm học 1997 - 1998 đến nay, thầy có nhiều học sinh giỏi cấp Huyện, Tỉnh và Quốc gia. Trong đó có 2 giải nhất cấp Tỉnh và 3 giải Quốc gia ( 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải kuyến khích). 5 n¨m häc liªn tôc tõ n¨m häc 2000 – 2001 ®Õn n¨m häc 2004 – 2005, thầy đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Từ năm học 2005 – 2006 đến nay thầy đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.

Tháng1/2013: Thầy được bổ nhiệm về làm Phó hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền

Cô giáo Phạm Mai Vui - Phó hiệu trưởng.

Sinh ngày 15- 11- 1957.

Quê quán: Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm sinh.

 

     Cô giáo Phạm Mai Vui là một người năng động, giầu lòng nhân ái và đầy đam mê với sự nghiệp trồng người. Với cô, cái nghề nó đã thấm sâu và thành nghiệp tự bao giờ. Từ những năm 80 đầy khó khăn của nghề dạy học, khi không ít tác động của cuộc sống làm cho nhiều đồng nghiệp bị dao động, nhưng cô vẫn thuỷ chung với nghề. Tháng 8 năm 1995 cô về công tác tại trường. Những tháng ngày miệt mài, trăn trở với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hoá và môn Sinh đã không phụ lòng mong mỏi của cô. Nhiều học sinh đoạt giải tỉnh được cô rèn luyện đã trưởng thành, đang giữ những cương vị công tác khác nhau ở khắp mọi nơi, đang góp sức vào công cuộc xây dựng đất nước. Đến nay lòng yêu nghề trong cô vẫn vẹn nguyên như nhất.

     Cô đã được Bộ trưởng Bộ giáo dục tặng bằng khen, được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương vì sự nghiệp công đoàn, bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam, Bằng khen của UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh.

Tháng 12/2012: Cô được nhà nước cho nghỉ chế độ.

Họ và tên: Cao Văn Thịnh
Ngày sinh: 17/04/1987
Quê quán: Cao Xá - Thái Hoà - Bình Giang - Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Vật lí
Nhiệm vụ được giao: Dạy môn Vật lí khối 6, 7 - Công nghệ khối 8,9 - chủ nhiệm lớp 7B.

Tháng 4/2011: Thầy chuyển về công tác tại THCS Vũ Hữu - Bình Giang

Thầy giáo: Bùi Hữu Dực
Năm sinh: 23/11/1978
Quê quán: Đoàn Kết - Thanh Miện - Hải Dương
Nơi ở: Khu 4-Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Đại học Hoá

      Thầy Bùi Hữu Dực là tổ phó tổ Khoa học tự nhiên, liên tục các năm tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hoá và đã có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh. Trong đó có học sinh đạt giải nhì cấp tỉnh. Nhiều năm thầy đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tháng 10/2010: Thầy được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường THCS Cao Thắng

Cô giáo: Lê Thị Thu Nhì - Phó hiệu trưởng
Sinh ngày: 01/11/1969
Nơi sinh: An Dương-Chi Nam-Thanh Miện-Hải Dương
Nơi ở: 58K3- Thị trấn Thanh Miện-Hải Dương

      Cô là một trong những người về trường từ những ngày đầu thành lập. Đến nay đã 17 năm công tác tại trường THCS Nguyễn Lương Bằng. Trong những năm qua, cô đều được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có 5 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, phong trào giáo dục ở địa phương.
Năm học 1998-1999: Đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.
Năm học 2002-2003: Đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.
Năm học 2005-2006: Đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.
Năm 2008: cô được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.
      Cô là người quản lý trang Web của nhà trường.
 
Tháng 9/2010: cô được bổ nhiệm làm hiệu trưởng nhà trường.
Ngày 10/9/2011: Cô được điều động về làm hiệu trưởng tại trường THCS Tứ Cường huyện Thanh Miện.

Thầy giáo: Nguyễn Kông Nhung
Sinh ngày: 06/06/1950
Nơi sinh: Phan Sào Nam, Phù Tiên, Hải Hưng.
Nơi ở:  52K4-Thị trấn Thanh Miện - Thanh Miện - Hải Dương.
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn.

      Thầy là một trong những giáo viên đầu tiên của nhà trường. Ngay từ những buổi đầu thành lập trường, thầy đã cùng đồng nghiệp vượt bao khó khăn để có được ngôi trường lớn mạnh như hôm nay. Trong những năm đầu, trường chỉ có 4 lớp (2 lớp 4 và 2 lớp 5) với số học sinh ở cả huyện Ninh Thanh (cũ) nên các em hầu như phải nội trú. Khi đó, thầy và các thầy cô giáo của trường không chỉ là một giáo viên mà còn là người cấp dưỡng, người bào vệ. 
   Song những gian lao ấy không làm nguội lạnh trái tim nồng nàn tình yêu nghề và sự tâm huyết của thế hệ  nhà giáo những năm 70, 80 ấy, thầy luôn là người đảng viên gương mẫu, người chú, người anh đáng kính, người thầy mẫu mực cho bao thế hệ giáo viên và học trò. Bản thân thầy liên tục được công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở và cấp tỉnh, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng bằng khen.

Tháng 7/2010: Thầy được nhà nước cho nghỉ chế độ.

Thầy giáo: Nguyễn Xuân Minh
Năm sinh: 15/3/1975
Quê quán: Ngũ Hùng - Thanh Miện - Hải Dương
Nơi ở: Ngũ Hùng - Thanh Miện - Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Đại học tiếng Anh

      Thầy Nguyễn Xuân Minh đã đạt giải ba trong Hội giảng cấp tỉnh môn tiếng Anh năm học 2008-2009. Thầy đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi và đã có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh. Nhiều năm thầy đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
     Tháng 12/2014 thầy được bổ nhiệm về làm Phó hiệu trưởng trường THCS Chi Bắc

Thầy giáo: Phạm Văn Toản
Năm sinh: 18/1/1980
Quê quán: Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương
Nơi ở: Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Sử.
   Thầy giáo Phạm Văn Toản phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp huyện và đã có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh. Nhiều năm thầy được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến.
  

Tháng 10/2016: Thầy được điều động về dạy tại trường THCS Tứ Cường huyện Thanh Miện.
    

Cô giáo: Phạm Thị Nhâm
Sinh ngày: 15/8/1964
Quê quán: Đoàn Tùng-Thanh Miện-Hải Dương
Nơi ở: Khu 4-Thị trấn Thanh Miện.
Trình độ chuyên môn: Đại học tiếng Anh


      Cô Phạm Thị Nhâm nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô là Trưởng ban nữ công Công đoàn trường, phụ trách thư viện của nhà trường. Cô đã góp phần đưa thư viện nhà trường đạt Thư viện chuẩn và đang hoàn thiện hồ sơ công nhận Thư viện tiên tiến. Cô giáo đã được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.

      Tháng 10/2016: Cô được nhà nước cho nghỉ chế độ.

         Cô giáo: Phạm Thị Nhan
      Sinh năm: 19/3/1962
      Nơi sinh: Bất Nạo-Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương.
      Nơi ở: 17k4-Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương.
      Trình độ chuyên môn: Đại học Toán.

Cô Phạm Thị Nhan là một giáo viên nhiệt tình, đã nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 10 năm liên tục là chủ tịch công đoàn trường, được Liên đoàn lao động huyện tặng danh hiệu Chủ tịch Công đoàn giỏi, được tặng Huy chương vì sự nghiệp công đoàn. Cô đã được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.
Tháng 04/2016: Cô được nhà nước cho nghỉ chế độ.

- Cô: Vũ Thị Uyên
- Sinh năm: 8/2/1961
- Quê quán: Bất Nạo-Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương
- Nơi ở: Bất Nạo-Thị trấn Thanh Miện-Thanh Miện-Hải Dương.
- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp y tá
- Cô đang đảm nhiệm nhiệm vụ: thủ quỹ và phụ trách y tế học đường.
- Tháng 8/2011 Cô được nhà nước cho nghỉ chế độ

Cô giáo: Vũ Thị Phúc
Năm sinh: 18/6/1978
Quê quán: Đoàn Kết - Thanh Miện - Hải Dương
Nơi ở: Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tin học
Nhiều năm được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến.
 
- Tháng 4/2017 cô được điều động về công tác tại trường TH Lê Hồng.