PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 V/v nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 01/07/2015 [HyperLink19]
2 V/v hợp đồng giáo viên năm học 2014- 2015 03/3/2015 [HyperLink19]
3 V/v nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 01/03/2015 [HyperLink19]
4 V/v nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 01/03/2015 [HyperLink19]
5 V/v nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 01/03/2015 [HyperLink19]
6 V/v nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 01/03/2015 [HyperLink19]
7 V/v nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 01/03/2015 [HyperLink19]
8 V/v nâng lương thường xuyên cho CBCC 02/02/2015 [HyperLink19]
9 V/v nâng lương trước thời hạn cho CBCC 02/02/2015 [HyperLink19]
10 V/v nâng lương trước thời hạn cho CBCC 02/02/2015 [HyperLink19]
11 V/v nâng lương trước thời hạn cho CBCC 02/02/2015 [HyperLink19]
12 V/v nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 02/01/2015 [HyperLink19]
13 V/v nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 02/01/2015 [HyperLink19]
14 V/v nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 02/01/2015 [HyperLink19]
15 V/v nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 02/01/2015 [HyperLink19]
16 V/v nâng lương thường xuyên cho cán bộ, viên chức 01/4/2013 [HyperLink19]
17 V/v bổ nhiệm chức vụ tổ phó chuyên môn 08/01/2012 [HyperLink19]
18 V/v bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng chuyên môn 08/01/2012 [HyperLink19]
19 V/v nâng lương thường xuyên 02/01/2013 [HyperLink19]
20 V/v nâng lương thường xuyên 02/01/2013 [HyperLink19]
12