PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
  • LỄ TIẾP NHẬN CÔNG TRÌNH
  • Vui Trung thu: " Lễ Hội trăng rằm- Trung Thu Tình bạn"
  • Đón cờ thi đua của UBND tỉnh
  • 1 2