PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Nghị quyết Chi bộ tháng 11/2010 02/11/2010 [HyperLink19]
2 Nghị quyết Hội đồng tháng 11/2010 02/11/2010 [HyperLink19]
3 Nghị quyết Chi bộ tháng 12/2010 04/12/2010 [HyperLink19]
4 Nghị quyết Hội đồng tháng 12/2010 04/12/2010 [HyperLink19]
5 Nghị quyết chi bộ tháng 01/2011 07/01/2011 [HyperLink19]
6 Nghị quyết Hội đồng tháng 01/2011 07/01/2011 [HyperLink19]
7 Nghị quyết chi bộ tháng 02/2011 14/02/2011 [HyperLink19]
8 Nghị quyết hội đồng tháng 02/2011 14/02/2011 [HyperLink19]
9 Nghị quyết chi bộ tháng 03/2011 07/03/2011 [HyperLink19]
10 Nghị quyết hội đồng tháng 03/2011 07/03/2011 [HyperLink19]
11 Nghị quyết chi bộ tháng 03/2011 07/03/2011 [HyperLink19]
12 Nghị quyết hội đồng tháng 03/2011 07/03/2011 [HyperLink19]
13 Nghị quyết chi bộ tháng 04/2011 04/04/2011 [HyperLink19]
14 Nghị quyết hội đồng tháng 04/2011 04/04/2011 [HyperLink19]
15 Nghị quyết hội đồng tháng 04/2011 04/04/2011 [HyperLink19]
16 Nghị quyết hội đồng tháng 04/2011 06/04/2011 [HyperLink19]
17 Kế hoạch hoạt động tuần cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2011 28/04/2011 [HyperLink19]
18 Kế hoạch hoạt động tuần cuối tháng 4 và tháng 5/2011 28/04/2011 [HyperLink19]
19 Nghị quyết hội đồng tháng 05/2011 09/05/2011 [HyperLink19]
20 Kế hoạch tổ chức thi học kỳ II năm học 2010-2011 11/05/2011 [HyperLink19]
12