PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6A1421111
2Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6A2441111
3Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6A3381111
4Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7A421111
5Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7B421111
6Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7C331111
7Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8A391111
8Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8B411111
9Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8C281111
10Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9A38    
11Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9B38    
12Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9C32    
13Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ6A1401221
14Nguyễn Thị HuếCông nghệ6A2441221
15Trần Thị DungCông nghệ6A3381221
16Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7A421211
17Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7B421211
18Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7C331211
19Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8A391211
20Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8B411211
21Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8C281211
22Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9A381211
23Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9B381211
24Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9C321211
25Vương Thị HảiĐịa lí6A1421211
26Vương Thị HảiĐịa lí6A2441211
27Vương Thị HảiĐịa lí6A3381211
28Vương Thị HảiĐịa lí7A421211
29Vương Thị HảiĐịa lí7B421211
30Vương Thị HảiĐịa lí7C331211
31Vương Thị HảiĐịa lí8A391211
32Vương Thị HảiĐịa lí8B411211
33Vương Thị HảiĐịa lí8C281211
34Vương Thị HảiĐịa lí9A381211
35Vương Thị HảiĐịa lí9B381211
36Vương Thị HảiĐịa lí9C321211
37Đỗ Thị LanhGdcd6A1401111
38Đỗ Thị LanhGdcd6A2441111
39Đỗ Thị LanhGdcd6A3381111
40Đỗ Thị LanhGdcd7A421111
41Đỗ Thị LanhGdcd7B421111
42Đỗ Thị LanhGdcd7C331111
43Đỗ Thị LanhGdcd8A391111
44Đỗ Thị LanhGdcd8B411111
45Đỗ Thị LanhGdcd8C281111
46Đỗ Thị LanhGdcd9A381111
47Đỗ Thị LanhGdcd9B381111
48Đỗ Thị LanhGdcd9C321111
49Nguyễn Thành LuânHóa học8A391231
50Nguyễn Vân AnhHóa học8B411231
51Nguyễn Vân AnhHóa học8C281231
52Nguyễn Vân AnhHóa học9A381231
53Nguyễn Vân AnhHóa học9B381231
54Nguyễn Vân AnhHóa học9C321231
55Vũ Duy KiênLịch sử6A1421111
56Vũ Duy KiênLịch sử6A2441111
57Vũ Duy KiênLịch sử6A3381111
58Vũ Duy KiênLịch sử7A421211
59Vũ Duy KiênLịch sử7B421211
60Vũ Duy KiênLịch sử7C331211
61Nguyễn Thị HiềnLịch sử8A391211
62Nguyễn Thị HiềnLịch sử8B411211
63Nguyễn Thị HiềnLịch sử8C281211
64Nguyễn Thị HiềnLịch sử9A381111
65Nguyễn Thị HiềnLịch sử9B381111
66Nguyễn Thị HiềnLịch sử9C321111
67Lê Danh VinMĩ thuật6A1421111
68Lê Danh VinMĩ thuật6A2441111
69Lê Danh VinMĩ thuật6A3381111
70Lê Danh VinMĩ thuật7A421111
71Lê Danh VinMĩ thuật7B421111
72Lê Danh VinMĩ thuật7C331111
73Lê Danh VinMĩ thuật8A391111
74Lê Danh VinMĩ thuật8B411111
75Lê Danh VinMĩ thuật8C281111
76Lê Danh VinMĩ thuật9A381111
77Lê Danh VinMĩ thuật9B381111
78Lê Danh VinMĩ thuật9C321111
79Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ6A1422221
80Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ6A2442221
81Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ6A3382221
82Trần Giang ThuậnNgoại ngữ7A422221
83Trần Giang ThuậnNgoại ngữ7B422221
84Trần Giang ThuậnNgoại ngữ7C332221
85Trần Giang ThuậnNgoại ngữ8A39    
86Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8B42    
87Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8C28    
88Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ9A382221
89Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ9B382221
90Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ9C322221
91Ngô Thị LuyếnNgữ văn6A1422351
92Đoàn Thị QuyênNgữ văn6A2442351
93Đoàn Thị QuyênNgữ văn6A3382351
94Vũ Thị HảiNgữ văn7A422451
95Vũ Thị HảiNgữ văn7B422451
96Vũ Thị HảiNgữ văn7C332451
97Phạm Ngọc ThuýNgữ văn8A392451
98Trần Xuân TiếnNgữ văn8B412451
99Trần Xuân TiếnNgữ văn8C282451
100Phạm Ngọc ThuýNgữ văn9A382461
101Đoàn Thị QuyênNgữ văn9B382461
102Ngô Thị LuyếnNgữ văn9C322461
103Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học6A1421311
104Đỗ Thị ThuậnSinh học6A2441311
105Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học6A3381311
106Đỗ Thị ThuậnSinh học7A421311
107Đỗ Thị ThuậnSinh học7B421311
108Đỗ Thị ThuậnSinh học7C331311
109Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8A391311
110Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8B411311
111Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8C281311
112Đỗ Thị ThuậnSinh học9A381311
113Đỗ Thị ThuậnSinh học9B381311
114Đỗ Thị ThuậnSinh học9C321311
115Lê Minh KhánhThể dục6A142    
116Lê Minh KhánhThể dục6A244    
117Lê Minh KhánhThể dục6A338    
118Lê Minh KhánhThể dục7A42    
119Lê Minh KhánhThể dục7B42    
120Lê Minh KhánhThể dục7C33    
121Lê Minh KhánhThể dục8A391231
122Lê Minh KhánhThể dục8B411231
123Lê Minh KhánhThể dục8C281231
124Lê Minh KhánhThể dục9A381231
125Lê Minh KhánhThể dục9B381231
126Lê Minh KhánhThể dục9C321231
127Trần Thị DungToán6A1402331
128Trần Thị DungToán6A2442331
129Trần Thị DungToán6A3382331
130Trương Phúc NgũToán7A422331
131Dương Hồng ĐăngToán7B422331
132Trương Phúc NgũToán7C332331
133Nguyễn Văn BìnhToán8A392331
134Nguyễn Thị LanToán8B412331
135Nguyễn Thị LanToán8C282331
136Nguyễn Văn BìnhToán9A382331
137Trương Phúc NgũToán9B382331
138Dương Hồng ĐăngToán9C322331
139Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6A1421221
140Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6A2441221
141Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6A3381221
142Nguyễn Văn TrungVật lí6A1421121
143Nguyễn Văn TrungVật lí6A2441121
144Nguyễn Văn TrungVật lí6A3381121
145Nguyễn Văn TrungVật lí7A421121
146Nguyễn Văn TrungVật lí7B421121
147Nguyễn Văn TrungVật lí7C331121
148Nguyễn Văn TrungVật lí8A391121
149Nguyễn Văn TrungVật lí8B411121
150Nguyễn Văn TrungVật lí8C281121
151Nguyễn Văn TrungVật lí9A381221
152Nguyễn Văn TrungVật lí9B381221
153Nguyễn Văn TrungVật lí9C321221