PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6A1411111
2Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6A2441111
3Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6A3361111
4Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7A421111
5Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7B421111
6Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7C321111
7Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8A391111
8Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8B421111
9Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8C 1111
10Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9A 1111
11Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9B 1111
12Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9C 1111
13Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ6A1411221
14Nguyễn Thị HuếCông nghệ6A2 1221
15Trần Thị DungCông nghệ6A3361221
16Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7A421211
17Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7B421211
18Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7C321211
19Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8A391211
20Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8B421211
21Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8C281211
22Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9A381211
23Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9B381211
24Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9C321211
25Vương Thị HảiĐịa lí6A1411211
26Vương Thị HảiĐịa lí6A2441211
27Vương Thị HảiĐịa lí6A3361211
28Vương Thị HảiĐịa lí7A421211
29Vương Thị HảiĐịa lí7B421211
30Vương Thị HảiĐịa lí7C321211
31Vương Thị HảiĐịa lí8A391211
32Vương Thị HảiĐịa lí8B421211
33Vương Thị HảiĐịa lí8C281211
34Vương Thị HảiĐịa lí9A381211
35Vương Thị HảiĐịa lí9B381211
36Vương Thị HảiĐịa lí9C321211
37Đỗ Thị LanhGdcd6A1 1111
38Đỗ Thị LanhGdcd6A2 1111
39Đỗ Thị LanhGdcd6A3 1111
40Đỗ Thị LanhGdcd7A 1111
41Đỗ Thị LanhGdcd7B 1111
42Đỗ Thị LanhGdcd7C 1111
43Đỗ Thị LanhGdcd8A 1111
44Đỗ Thị LanhGdcd8B 1111
45Đỗ Thị LanhGdcd8C 1111
46Đỗ Thị LanhGdcd9A 1111
47Đỗ Thị LanhGdcd9B 1111
48Đỗ Thị LanhGdcd9C 1111
49Nguyễn Thành LuânHóa học8A 1231
50Nguyễn Vân AnhHóa học8B 1231
51Nguyễn Vân AnhHóa học8C 1231
52Nguyễn Vân AnhHóa học9A 1231
53Nguyễn Vân AnhHóa học9B 1231
54Nguyễn Vân AnhHóa học9C 1231
55Vũ Duy KiênLịch sử6A1411111
56Vũ Duy KiênLịch sử6A2441111
57Vũ Duy KiênLịch sử6A3361111
58Vũ Duy KiênLịch sử7A421211
59Vũ Duy KiênLịch sử7B421211
60Vũ Duy KiênLịch sử7C321211
61Nguyễn Thị HiềnLịch sử8A391211
62Nguyễn Thị HiềnLịch sử8B421211
63Nguyễn Thị HiềnLịch sử8C281211
64Nguyễn Thị HiềnLịch sử9A381111
65Nguyễn Thị HiềnLịch sử9B381111
66Nguyễn Thị HiềnLịch sử9C321111
67Lê Danh VinMĩ thuật6A1421111
68Lê Danh VinMĩ thuật6A2 1111
69Lê Danh VinMĩ thuật6A3 1111
70Lê Danh VinMĩ thuật7A 1111
71Lê Danh VinMĩ thuật7B 1111
72Lê Danh VinMĩ thuật7C 1111
73Lê Danh VinMĩ thuật8A 1111
74Lê Danh VinMĩ thuật8B 1111
75Lê Danh VinMĩ thuật8C 1111
76Lê Danh VinMĩ thuật9A 1111
77Lê Danh VinMĩ thuật9B 1111
78Lê Danh VinMĩ thuật9C 1111
79Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ6A1412221
80Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ6A2442221
81Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ6A3362221
82Trần Giang ThuậnNgoại ngữ7A422221
83Trần Giang ThuậnNgoại ngữ7B422221
84Trần Giang ThuậnNgoại ngữ7C322221
85Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ8A382221
86Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8B     
87Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8C     
88Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ9A382221
89Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ9B382221
90Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ9C322221
91Ngô Thị LuyếnNgữ văn6A1412351
92Đoàn Thị QuyênNgữ văn6A2442351
93Đoàn Thị QuyênNgữ văn6A3352351
94Vũ Thị HảiNgữ văn7A422451
95Vũ Thị HảiNgữ văn7B422451
96Vũ Thị HảiNgữ văn7C322451
97Phạm Ngọc ThuýNgữ văn8A392451
98Trần Xuân TiếnNgữ văn8B422451
99Trần Xuân TiếnNgữ văn8C282451
100Phạm Ngọc ThuýNgữ văn9A382461
101Đoàn Thị QuyênNgữ văn9B382461
102Ngô Thị LuyếnNgữ văn9C322461
103Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học6A1411311
104Đỗ Thị ThuậnSinh học6A2441311
105Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học6A3361311
106Đỗ Thị ThuậnSinh học7A421311
107Đỗ Thị ThuậnSinh học7B421311
108Đỗ Thị ThuậnSinh học7C321311
109Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8A391311
110Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8B421311
111Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8C281311
112Đỗ Thị ThuậnSinh học9A381311
113Đỗ Thị ThuậnSinh học9B381311
114Đỗ Thị ThuậnSinh học9C321311
115Nguyễn Thị HuếThể dục6A1411231
116Nguyễn Thị HuếThể dục6A2441231
117Nguyễn Thị HuếThể dục6A3361231
118Nguyễn Thị HuếThể dục7A421231
119Nguyễn Thị HuếThể dục7B421231
120Nguyễn Thị HuếThể dục7C 1231
121Lê Minh KhánhThể dục8A391231
122Lê Minh KhánhThể dục8B421231
123Lê Minh KhánhThể dục8C281231
124Lê Minh KhánhThể dục9A381231
125Lê Minh KhánhThể dục9B 1231
126Lê Minh KhánhThể dục9C 1231
127Trần Thị DungToán6A1412331
128Trần Thị DungToán6A2442331
129Trần Thị DungToán6A3362331
130Trương Phúc NgũToán7A422331
131Dương Hồng ĐăngToán7B 2331
132Trương Phúc NgũToán7C322331
133Nguyễn Văn BìnhToán8A 2331
134Nguyễn Thị LanToán8B422331
135Nguyễn Thị LanToán8C282331
136Nguyễn Văn BìnhToán9A 2331
137Trương Phúc NgũToán9B382331
138Dương Hồng ĐăngToán9C 2331
139Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6A1411221
140Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6A2441221
141Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6A3361221
142Nguyễn Văn TrungVật lí6A1 1121
143Nguyễn Văn TrungVật lí6A2 1121
144Nguyễn Văn TrungVật lí6A3 1121
145Nguyễn Văn TrungVật lí7A 1121
146Nguyễn Văn TrungVật lí7B 1121
147Nguyễn Văn TrungVật lí7C 1121
148Nguyễn Văn TrungVật lí8A 1121
149Nguyễn Văn TrungVật lí8B 1121
150Nguyễn Văn TrungVật lí8C 1121
151Nguyễn Văn TrungVật lí9A 1221
152Nguyễn Văn TrungVật lí9B 1221
153Nguyễn Văn TrungVật lí9C 1221