PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6A1     
2Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6A2     
3Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6A3     
4Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6A4     
5Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7A1     
6Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7A2     
7Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7A3     
8Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8A     
9Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8B     
10Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8C     
11Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9A     
12Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9B     
13Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9C     
14Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ6A1     
15Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ6A2     
16Đỗ Thị ThấmCông nghệ6A3     
17Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ6A4     
18Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7A1     
19Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7A2     
20Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7A3     
21Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8A     
22Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8B     
23Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8C     
24Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9A     
25Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9B     
26Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9C     
27Phạm Ngọc ThuýĐịa lí6A1     
28Phạm Ngọc ThuýĐịa lí6A241    
29Phạm Ngọc ThuýĐịa lí6A3     
30Phạm Ngọc ThuýĐịa lí6A4     
31Vương Thị HảiĐịa lí7A1     
32Vương Thị HảiĐịa lí7A2     
33Vương Thị HảiĐịa lí7A3     
34Vương Thị HảiĐịa lí8A     
35Vương Thị HảiĐịa lí8B     
36Vương Thị HảiĐịa lí8C     
37Vương Thị HảiĐịa lí9A     
38Vương Thị HảiĐịa lí9B     
39Vương Thị HảiĐịa lí9C     
40Vũ Thị ĐàoGdcd6A1     
41Vũ Thị ĐàoGdcd6A2     
42Vũ Thị ĐàoGdcd6A3     
43Vũ Thị ĐàoGdcd6A4     
44Vũ Thị ĐàoGdcd7A1     
45Vũ Thị ĐàoGdcd7A2     
46Vũ Thị ĐàoGdcd7A3     
47Vũ Thị ĐàoGdcd8A     
48Vũ Thị ĐàoGdcd8B     
49Vũ Thị ĐàoGdcd8C     
50Vũ Thị ĐàoGdcd9A     
51Vũ Thị ĐàoGdcd9B     
52Vũ Thị ĐàoGdcd9C     
53Nguyễn Vân AnhHóa học8A     
54Nguyễn Vân AnhHóa học8B     
55Nguyễn Vân AnhHóa học8C     
56Nguyễn Vân AnhHóa học9A     
57Nguyễn Vân AnhHóa học9B     
58Nguyễn Vân AnhHóa học9C     
59Phạm Ngọc ThuýLịch sử6A1     
60Phạm Ngọc ThuýLịch sử6A2     
61Phạm Ngọc ThuýLịch sử6A3     
62Phạm Ngọc ThuýLịch sử6A4     
63Trương Thị OanhLịch sử7A1     
64Trương Thị OanhLịch sử7A2     
65Trương Thị OanhLịch sử7A3     
66Trương Thị OanhLịch sử8A     
67Trương Thị OanhLịch sử8B     
68Trương Thị OanhLịch sử8C     
69Trương Thị OanhLịch sử9A     
70Trương Thị OanhLịch sử9B     
71Trương Thị OanhLịch sử9C     
72Lê Danh VinMĩ thuật6A1     
73Lê Danh VinMĩ thuật6A2     
74Lê Danh VinMĩ thuật6A3     
75Lê Danh VinMĩ thuật6A4     
76Lê Danh VinMĩ thuật7A1     
77Lê Danh VinMĩ thuật7A2     
78Lê Danh VinMĩ thuật7A3     
79Lê Danh VinMĩ thuật8A     
80Lê Danh VinMĩ thuật8B     
81Lê Danh VinMĩ thuật8C     
82Lê Danh VinMĩ thuật9A     
83Lê Danh VinMĩ thuật9B     
84Lê Danh VinMĩ thuật9C     
85Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6A135    
86Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6A241    
87Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6A3     
88Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6A4     
89Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ7A1     
90Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ8A44    
91Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ8B     
92Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ8C     
93Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ9A     
94Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ9B     
95Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ9C     
96Trần Xuân TiếnNgữ văn6A1     
97Trần Xuân TiếnNgữ văn6A2     
98Vũ Thị HảiNgữ văn6A3     
99Vũ Thị HảiNgữ văn6A4     
100Đoàn Thị QuyênNgữ văn7A1     
101Vũ Thị HảiNgữ văn7A2     
102Đoàn Thị QuyênNgữ văn7A3     
103Phạm Ngọc ThuýNgữ văn8A     
104Ngô Thị LuyếnNgữ văn8B     
105Ngô Thị LuyếnNgữ văn8C     
106Phạm Ngọc ThuýNgữ văn9A     
107Ngô Thị LuyếnNgữ văn9B     
108Đoàn Thị QuyênNgữ văn9C     
109Đỗ Thị ThuậnSinh học6A135    
110Đỗ Thị ThuậnSinh học6A2     
111Đỗ Thị ThuậnSinh học6A341    
112Đỗ Thị ThuậnSinh học6A4     
113Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học7A145    
114Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học7A2     
115Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học7A3     
116Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8A44    
117Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8B     
118Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8C     
119Đỗ Thị ThuậnSinh học9A33    
120Đỗ Thị ThuậnSinh học9B     
121Đỗ Thị ThuậnSinh học9C     
122Nguyễn Thị HuếThể dục6A1     
123Nguyễn Thị HuếThể dục6A2     
124Nguyễn Thị HuếThể dục6A3     
125Nguyễn Thị HuếThể dục6A4     
126Lê Minh KhánhThể dục7A1     
127Lê Minh KhánhThể dục7A2     
128Nguyễn Thị HuếThể dục7A3     
129Lê Minh KhánhThể dục8A     
130Lê Minh KhánhThể dục8B     
131Lê Minh KhánhThể dục8C     
132Lê Minh KhánhThể dục9A     
133Lê Minh KhánhThể dục9B     
134Lê Minh KhánhThể dục9C     
135Trần Thị DungToán6A135    
136Trần Thị DungToán6A241    
137Trần Thị DungToán6A3     
138Trần Thị DungToán6A4     
139Dương Hồng ĐăngToán7A143    
140Dương Hồng ĐăngToán7A245    
141Dương Hồng ĐăngToán7A337    
142Nguyễn Thị LanToán8A442331
143Nguyễn Thị LanToán8B422331
144Nguyễn Thị LanToán8C 2331
145Nguyễn Văn BìnhToán9A332331
146Dương Hồng ĐăngToán9B422331
147Trương Phúc NgũToán9C342331
148Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6A1     
149Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6A2     
150Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6A3     
151Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6A4     
152Nguyễn Văn TrungVật lí6A1     
153Nguyễn Văn TrungVật lí6A2     
154Nguyễn Văn TrungVật lí6A3     
155Nguyễn Văn TrungVật lí6A4     
156Nguyễn Thị LanVật lí7A1     
157Nguyễn Thị LanVật lí7A2     
158Nguyễn Thị LanVật lí7A3     
159Nguyễn Văn TrungVật lí8A     
160Nguyễn Văn TrungVật lí8B     
161Nguyễn Văn TrungVật lí8C     
162Nguyễn Văn TrungVật lí9A     
163Nguyễn Văn TrungVật lí9B     
164Nguyễn Văn TrungVật lí9C