PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN KÈM THEO THIẾT BỊ
 
Môn :  Lớp :
 
 
TuầnTiếtĐầu bàiTên thiết bịNgười nhập
11Tập hợp. Phần tử của tập hợp Phạm Thị Nhan
12Tập hợp số tự nhiên Phạm Thị Nhan
13Ghi số tự nhiên1 Bảng phụPhạm Thị Nhan
24Số phần tử của một tập hợp Phạm Thị Nhan
25Số phần tử của một tập hợp. Luyện tập Phạm Thị Nhan
26Phép cộng và phép nhân Phạm Thị Nhan
36Thực hành lựa chọn trang phục 1 Bảng phụ - 1 Tranh mãu một số trang phục thường dùng Phạm Thị Nhan
37Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Phạm Thị Nhan
38Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Phạm Thị Nhan
39Phép trừ và phép chia Phạm Thị Nhan
410Phép trừ và phép chia. Luyện tập Phạm Thị Nhan
411Phép trừ và phép chia. Luyện tập Phạm Thị Nhan
412Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.1 Bảng phụPhạm Thị Nhan
513Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. Luyện tập Phạm Thị Nhan
514Chia hai luỹ thừa cùng cơ số.  Phạm Thị Nhan
515Thứ tự thực hiện các phép tính Máy chiếu Phạm Thị Nhan
516Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Máy chiếuPhạm Thị Nhan
517Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Máy chiếuPhạm Thị Nhan
618Kiểm tra 45 phút Phạm Thị Nhan
719Tính chất chia hết của một tổng Phạm Thị Nhan
720Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Phạm Thị Nhan
721Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Luyện tập Phạm Thị Nhan
822Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9  Phạm Thị Nhan
823Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Luyện tập  Phạm Thị Nhan
824Ước và bội1- bảng phụPhạm Thị Nhan
925Số nguyên tố. Hợp số.1-Bảng phụPhạm Thị Nhan
926Luyện tập Phạm Thị Nhan
927Phân tích ra thừa số nguyên tố1 Bảng phụPhạm Thị Nhan
1028Phân tích ra thừa số nguyên tố. Luyện tập Phạm Thị Nhan
1029Ước chung và bội chung Phạm Thị Nhan
1030Ước chung và bội chung. Luyện tập Phạm Thị Nhan
1131Ước chung lớn nhất Phạm Thị Nhan
1132Ước chung lớn nhất. Luyện tập Phạm Thị Nhan
1133Ước chung lớn nhất. Luyện tập Phạm Thị Nhan
1234Bội chung nhỏ nhất Phạm Thị Nhan
1235Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Phạm Thị Nhan
1236Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Phạm Thị Nhan
1337Ôn tập chương 1 Phạm Thị Nhan
1338Ôn tập chương 1 Phạm Thị Nhan
1339Kiểm tra 45' (chương 1) Phạm Thị Nhan
1440Làm quen với số nguyên âm Phạm Thị Nhan
1441Tập hợp Z các số nguyên Phạm Thị Nhan
1442Thứ tự trong Z Phạm Thị Nhan
1543Luyện tập Phạm Thị Nhan
1544Cộng hai số nguyên cùng dấu 1-Thước thẳngPhạm Thị Nhan
1545Cộng hai số nguyên khác dấu 1-Thước thẳngPhạm Thị Nhan
1546Luyện tập Phạm Thị Nhan
1647Tính chất của phép cộng các số nguyên1 Bảng phụPhạm Thị Nhan
1648Tính chất của phép cộng các số nguyên. Luyện tập Máy chiếuPhạm Thị Nhan
1649Phép trừ hai số nguyên1 Thước thẳngPhạm Thị Nhan
1650Phép trừ hai số nguyên. Luyện tập Phạm Thị Nhan
1751Quy tắc dấu ngoặc1 Bảng phụPhạm Thị Nhan
1752Quy tắc dấu ngoặc. Luyện tập Phạm Thị Nhan
1753Ôn tập học kì I Phạm Thị Nhan
1754Ôn tập học kì I Phạm Thị Nhan
1855Kiểm tra học kì I Phạm Thị Nhan
1856Kiểm tra học kì I Phạm Thị Nhan
1857Trả bài kiểm tra học kì I Phạm Thị Nhan
1858Trả bài kiểm tra học kì I Phạm Thị Nhan
2059Quy tắc chuyển vếbảng phụPhạm Thị Nhan
2060Nhân hai số nguyên khác dấu1-Bảng phụPhạm Thị Nhan
2061Nhân hai số nguyên cùng dấu1-Bảng phụPhạm Thị Nhan
2126Tia phân giác của góc.1-Thước thẳng, 1-Thước đo góc, phòng máy chiếuPhạm Thị Nhan
2127Tia phân giác của góc. Luyện tập1-Thước thẳng, 1-Thước đo góc, phòng máy chiếuPhạm Thị Nhan
2162Luyện tập Phạm Thị Nhan
2163Tính chất của phép nhân Phạm Thị Nhan
2164Tính chất của phép nhân. Luyện tập Phạm Thị Nhan
2227Tia phân giác của góc. Luyện tập1-Thước thẳng, 1-Thước đo góc, phòng máy chiếuPhạm Thị Nhan
2265Bội và ước của một số nguyên Phạm Thị Nhan
2266Ôn tập chương II Phạm Thị Nhan
2267Ôn tập chương II Phạm Thị Nhan
2368Kiểm tra 45' chương II Phạm Thị Nhan
2369Mở rộng khái niệm phân số Phạm Thị Nhan
2370Phân số bằng nhau1-Bảng phụPhạm Thị Nhan
2471Tính chất cơ bản của phân số Phạm Thị Nhan
2472Rút gọn phân số Phạm Thị Nhan
2473Rút gọn phân số. Luyện tập Phạm Thị Nhan
2574Rút gọn phân số. Luyện tập Phạm Thị Nhan
2575Quy đồng mẫu nhiều phân số Phạm Thị Nhan
2576Quy đồng mẫu nhiều phân số. Luyện tập Phạm Thị Nhan
2677So sánh phân số Phạm Thị Nhan
2678Phép cộng phân số Phạm Thị Nhan
2679Phép cộng phân số. Luyện tập Phạm Thị Nhan
2780Tính chất của phép cộng phân số Phạm Thị Nhan
2781Tính chất của hép cộng phân số. Luyện tập Phạm Thị Nhan
2782Phép trừ phân số Phạm Thị Nhan
2883Phép trừ phân số. Luyện tập Phạm Thị Nhan
2884Phép nhân phân số Phạm Thị Nhan
2885Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Máy chiếuPhạm Thị Nhan
2986Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Luyện tập Máy chiếuPhạm Thị Nhan
2987Phép chia phân số Phạm Thị Nhan
2988Phép chia phân số. Luyện tập Phạm Thị Nhan
3089Hỗn số, số thập phân, phần trăm Phạm Thị Nhan
3090Luyện tập Phạm Thị Nhan
3091Luyện tập Phạm Thị Nhan
3192Luyện tập Phạm Thị Nhan
3193Kiểm tra 45 phút Phạm Thị Nhan
3194Tìm giá trị phân số của một số cho trước Phạm Thị Nhan
3295Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Phạm Thị Nhan
3296Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Phạm Thị Nhan
3297Tìm số biết giá trị phân số của nó Phạm Thị Nhan
3398Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Phạm Thị Nhan
3399Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Phạm Thị Nhan
33100Tìm tỉ số của hai sốMáy chiếuPhạm Thị Nhan
34101Tìm tỉ số của hai số. Luyện tập Phạm Thị Nhan
34102Biểu đồ phần trăm Phạm Thị Nhan
34103Biểu đồ phần trăm. Luyện tập Phạm Thị Nhan
34104Ôn tập chương III Phạm Thị Nhan
35105Ôn tập chương III Phạm Thị Nhan
35106Ôn tập cuối năm Phạm Thị Nhan
35107Ôn tập cuối năm Phạm Thị Nhan
35108Ôn tập cuối năm Phạm Thị Nhan
36109Kiểm tra học kì II Phạm Thị Nhan
36110Kiểm tra học kì II Phạm Thị Nhan
36111Trả bài kiểm tra học kì II Phạm Thị Nhan