PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM HỌC KÌ I
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1Ngô Thị Luyến6A
2Trần Thị Dung6B
3Lê Thị Hải Yến6C
4Vũ Thị Hải7A
5Đỗ Thị Thuận7B
6Nguyễn Thị Lan7C
7Nguyễn Thị Huế8A
8Trương Phúc Ngũ8B
9Trần Xuân Tiến8C
10Đoàn Thị Quyên9A
11Nguyễn Văn Bình9B
12Dương Hồng Đăng9C