PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM HỌC KÌ I
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1Trần Xuân Tiến6A
2Trần Thị Dung6B
3Đỗ Thị Thấm6C
4Đỗ Thị Thuận6D
5Dương Hồng Đăng7A1
6Vũ Thị Hải7A2
7Vương Thị Hải7A3
8Trương Phúc Ngũ8A
9Nguyễn Thị Hạnh8B
10Trương Thị Oanh8C
11Phạm Ngọc Thuý9A
12Ngô Thị Luyến9B
13Đoàn Thị Quyên9C