PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM HỌC KÌ II
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1 6A
2 6B
3 6C
4 6D
5 7A1
6 7A2
7 7A3
8 8A
9 8B
10 8C
11 9A
12 9B
13 9C