PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai20:12:02
2Khách vãng lai20:09:14
3Khách vãng lai19:55:55
4Khách vãng lai19:51:30
5Khách vãng lai18:43:17
6Khách vãng lai18:24:20
7Khách vãng lai17:51:51
8Khách vãng lai15:37:25
9Khách vãng lai15:37:22
10Khách vãng lai14:47:13
11Khách vãng lai13:53:20
12Khách vãng lai13:32:04
13Khách vãng lai13:20:00
14Khách vãng lai13:10:19
15Khách vãng lai12:07:04
16Khách vãng lai12:02:12
17Khách vãng lai11:55:50
18Khách vãng lai10:16:06
19Khách vãng lai09:39:02
20Khách vãng lai09:14:05
21Khách vãng lai09:11:43
22Khách vãng lai09:04:09
23Khách vãng lai08:54:07
24Khách vãng lai08:48:33
25Khách vãng lai08:35:05
26Khách vãng lai06:58:13
27Khách vãng lai04:53:17
28Khách vãng lai03:39:48
29Khách vãng lai03:25:14
30Khách vãng lai03:25:11
31Khách vãng lai02:24:56
32Khách vãng lai01:51:20
33Khách vãng lai00:20:46
34Khách vãng lai00:04:59
22 2 2020