PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai23:17:25
2Khách vãng lai23:13:39
3Khách vãng lai23:07:28
4Khách vãng lai22:57:30
5Khách vãng lai22:47:30
6Khách vãng lai22:37:39
7Khách vãng lai22:29:58
8Khách vãng lai22:28:03
9Khách vãng lai22:18:02
10Khách vãng lai22:08:58
11Khách vãng lai22:01:36
12Khách vãng lai21:58:47
13Khách vãng lai21:58:30
14Khách vãng lai21:58:03
15Khách vãng lai21:58:03
16Khách vãng lai21:58:03
17Khách vãng lai21:58:03
18Khách vãng lai21:58:03
19Khách vãng lai21:57:11
20Khách vãng lai21:57:11
21Khách vãng lai21:57:11
22Khách vãng lai21:57:11
23Khách vãng lai21:57:11
24Khách vãng lai21:54:16
25Khách vãng lai21:37:25
26Khách vãng lai21:32:01
27Khách vãng lai21:28:26
28Khách vãng lai21:27:13
29Khách vãng lai21:18:47
30Khách vãng lai21:17:33
31Khách vãng lai21:07:44
32Khách vãng lai21:07:19
33Khách vãng lai20:57:30
34Khách vãng lai20:56:49
35Khách vãng lai20:54:05
36Khách vãng lai20:52:22
37Khách vãng lai20:47:35
38Khách vãng lai20:37:32
39Khách vãng lai20:34:36
40Khách vãng lai20:27:32
41Khách vãng lai20:17:34
42Khách vãng lai20:07:32
43Khách vãng lai20:05:47
44Khách vãng lai20:00:27
45Khách vãng lai19:58:57
46Khách vãng lai19:47:32
47Khách vãng lai19:37:24
48Khách vãng lai19:27:29
49Khách vãng lai19:17:35
50Khách vãng lai19:07:27
51Khách vãng lai19:06:30
52Khách vãng lai18:57:25
53Khách vãng lai18:47:27
54Khách vãng lai18:37:24
55Khách vãng lai18:27:22
56Khách vãng lai18:17:22
57Khách vãng lai18:07:19
58Khách vãng lai17:57:25
59Khách vãng lai17:47:32
60Khách vãng lai17:45:24
61Khách vãng lai17:37:34
62Khách vãng lai17:32:02
63Khách vãng lai17:27:28
64Khách vãng lai17:17:25
65Khách vãng lai17:07:22
66Khách vãng lai16:57:23
67Khách vãng lai16:50:30
68Khách vãng lai16:48:24
69Khách vãng lai16:38:46
70Khách vãng lai16:27:24
71Khương Thị Mỹ Bình16:20:08
72Khách vãng lai16:17:21
73Khách vãng lai16:13:57
74Khách vãng lai16:12:59
75Khách vãng lai15:59:09
76Khách vãng lai15:52:11
77Nguyễn Thị Linh15:38:50
78Khách vãng lai15:30:35
79Khách vãng lai15:30:35
80Khách vãng lai15:30:35
81Khách vãng lai15:28:17
82Khách vãng lai15:27:08
83Khách vãng lai15:18:16
84Khách vãng lai15:06:09
85Khách vãng lai14:53:59
86Khách vãng lai13:58:08
87Khách vãng lai13:47:06
88Khách vãng lai13:36:31
89Khách vãng lai13:15:02
90Khách vãng lai13:07:42
91Khách vãng lai13:04:58
92Khách vãng lai13:00:05
93Khách vãng lai12:54:56
94Khách vãng lai12:44:56
95Khách vãng lai12:35:18
96Khách vãng lai12:24:51
97Khách vãng lai12:14:53
98Khách vãng lai12:04:49
99Khách vãng lai11:55:09
100Phạm Tú Phương Nam11:50:06
101Khách vãng lai11:49:01
102Khách vãng lai11:45:02
103Khách vãng lai11:34:52
104Khách vãng lai11:31:40
105Khách vãng lai11:31:38
106Khách vãng lai11:24:51
107Khách vãng lai11:14:54
108Khách vãng lai11:05:21
109Khách vãng lai10:56:30
110Khách vãng lai10:45:10
111Khách vãng lai10:39:01
112Khách vãng lai10:24:51
113Khách vãng lai10:20:53
114Khách vãng lai10:10:51
115Khương Thị Mỹ Bình10:07:40
116Khách vãng lai10:00:20
117Khương Thị Mỹ Bình09:58:23
118Khương Thị Mỹ Bình09:52:30
119Khách vãng lai09:50:19
120Khách vãng lai09:39:55
121Khách vãng lai09:33:26
122Khách vãng lai09:29:57
123Khách vãng lai09:19:58
124Khương Thị Mỹ Bình09:16:10
125Khương Thị Mỹ Bình09:15:59
126Khách vãng lai09:15:33
127Khách vãng lai09:09:55
128Khách vãng lai09:02:16
129Khách vãng lai08:55:12
130Khách vãng lai08:43:37
131Khách vãng lai08:33:54
132Khách vãng lai08:28:08
133Khách vãng lai08:13:10
134Khách vãng lai08:10:47
135Khách vãng lai08:10:21
136Khách vãng lai08:07:11
137Khách vãng lai08:07:10
138Khách vãng lai08:06:55
139Khách vãng lai08:06:06
140Khách vãng lai08:05:41
141Khách vãng lai07:50:54
142Khách vãng lai07:41:25
143Khách vãng lai07:21:00
144Khách vãng lai07:20:33
145Khách vãng lai07:19:00
146Khách vãng lai07:00:19
147Khách vãng lai06:50:35
148Khách vãng lai06:50:33
149Khách vãng lai06:38:48
150Khách vãng lai06:30:29
151Khách vãng lai06:19:23
152Khách vãng lai06:11:30
153Khách vãng lai05:58:42
154Khách vãng lai05:56:05
155Khách vãng lai05:56:03
156Khách vãng lai05:55:35
157Khách vãng lai05:55:23
158Khách vãng lai05:50:24
159Khách vãng lai05:50:14
160Phạm Ngọc Thuý05:49:09
161Khách vãng lai05:40:13
162Khách vãng lai05:39:48
163Khách vãng lai05:28:38
164Khách vãng lai05:18:33
165Khách vãng lai05:08:31
166Khách vãng lai04:58:45
167Khách vãng lai04:48:49
168Khách vãng lai04:39:00
169Khách vãng lai04:34:27
170Khách vãng lai04:33:01
171Khách vãng lai04:28:27
172Khách vãng lai04:18:20
173Khách vãng lai04:07:39
174Khách vãng lai03:57:27
175Khách vãng lai03:47:41
176Khách vãng lai03:37:29
177Khách vãng lai03:27:25
178Khách vãng lai03:17:24
179Khách vãng lai03:07:30
180Khách vãng lai02:57:54
181Khách vãng lai02:47:15
182Khách vãng lai02:37:21
183Khách vãng lai02:27:18
184Khách vãng lai02:18:12
185Khách vãng lai02:07:26
186Khách vãng lai01:57:25
187Khách vãng lai01:47:15
188Khách vãng lai01:37:48
189Khách vãng lai01:27:17
190Khách vãng lai01:19:34
191Khách vãng lai01:17:46
192Khách vãng lai01:07:16
193Khách vãng lai00:57:29
194Khách vãng lai00:47:17
195Khách vãng lai00:17:06
196Khách vãng lai00:09:30
15 10 2019