PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai19:01:21 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai19:01:05 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=600
3Khách vãng lai18:59:43 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
4Khách vãng lai18:55:51 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6466
5Khách vãng lai18:52:30 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai18:51:13 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=584
7Khách vãng lai18:45:49 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
8Khách vãng lai18:45:47 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=558
9Khách vãng lai18:45:35 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
10Khách vãng lai18:44:56 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=593
11Khách vãng lai18:44:45 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
12Khách vãng lai18:41:35 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=599
13Khách vãng lai18:41:01 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
14Khách vãng lai18:40:23 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
15Khách vãng lai18:36:38 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
16Khách vãng lai18:36:14 http://nguyenluongbang.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
17Khách vãng lai18:35:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai18:31:47 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai18:31:34 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
20Khách vãng lai18:31:29 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
21Khách vãng lai18:30:50 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
22Khách vãng lai18:30:44 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=589
23Khách vãng lai18:30:27 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai18:28:43 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
25Khách vãng lai18:27:52 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=592
26Khách vãng lai18:26:43 http://nguyenluongbang.edu.vn/video.aspx
27Khách vãng lai18:26:33 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
28Khách vãng lai18:26:01 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
29Khách vãng lai18:24:41 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=598
30Khách vãng lai18:23:01 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai18:22:21 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
32Khách vãng lai18:21:33 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
33Khách vãng lai18:20:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
34Khách vãng lai18:19:47 http://nguyenluongbang.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
35Khách vãng lai18:19:19 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai18:19:17 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai18:18:13 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
38Khách vãng lai18:17:04 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00292
39Khách vãng lai18:15:38 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
40Khách vãng lai18:14:50 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
41Khách vãng lai18:14:20 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
42Khách vãng lai18:14:17 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
43Khách vãng lai18:12:30 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai18:12:04 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai18:11:12 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=591
46Khách vãng lai18:10:39 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
47Khách vãng lai18:09:36 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai18:08:38 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai18:08:19 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
50Khách vãng lai18:08:09 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11655
51Khách vãng lai18:07:55 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/Qlnt/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
52Khách vãng lai18:07:50 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=597
53Khách vãng lai18:06:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
54Khách vãng lai18:03:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/slide_images.aspx
55Khách vãng lai18:00:29 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01460
56Khách vãng lai17:59:40 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
57Khách vãng lai17:58:59 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
58Khách vãng lai17:58:55 http://nguyenluongbang.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
59Khách vãng lai17:58:25 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
60Khách vãng lai17:58:20 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai17:57:33 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
62Khách vãng lai17:57:28 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
63Khách vãng lai17:57:26 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=590
64Khách vãng lai17:57:22 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai17:57:20 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai17:57:16 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=596
67Khách vãng lai17:57:13 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
68Khách vãng lai17:57:09 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
69Khách vãng lai17:57:05 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=602
70Khách vãng lai17:56:53 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
71Khách vãng lai17:56:35 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
72Khách vãng lai17:56:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
73Khách vãng lai17:56:02 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
74Khách vãng lai17:55:59 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
75Khách vãng lai17:55:55 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
76Khách vãng lai17:50:24 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
77Khách vãng lai17:45:57 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
78Khách vãng lai17:22:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=583
79Khách vãng lai17:05:52 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=350
80Khách vãng lai16:56:00 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
81Khách vãng lai16:51:08 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-3
82Khách vãng lai16:51:06 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
83Khách vãng lai16:51:04 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
84Khách vãng lai16:51:02 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-3
85Khách vãng lai16:51:00 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
86Khách vãng lai16:50:57 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
87Khách vãng lai16:50:51 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-3
88Khách vãng lai16:50:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
89Khách vãng lai16:50:46 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
90Khách vãng lai16:45:36 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
91Khách vãng lai16:41:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
92Khách vãng lai16:31:27 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11664
93Khương Thị Mỹ Bình16:26:40 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
94Khách vãng lai16:25:58 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
95Khách vãng lai16:25:53 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
96Khách vãng lai16:25:33 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
97Khách vãng lai16:25:30 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
98Khách vãng lai16:25:26 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
99Khách vãng lai16:25:19 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
100Khách vãng lai16:25:12 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
101Khách vãng lai16:23:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16208
102Khách vãng lai16:21:12 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
103Khách vãng lai16:15:59 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
104Khách vãng lai16:14:57 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
105Khách vãng lai16:11:41 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16203
106Khách vãng lai16:09:07 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
107Khách vãng lai15:33:22 http://nguyenluongbang.edu.vn/login.aspx
108Khách vãng lai15:33:15 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
109Khương Thị Mỹ Bình15:26:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
110Khách vãng lai15:26:37 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
111Khách vãng lai15:26:29 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
112Khách vãng lai15:26:26 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
113Khách vãng lai15:26:23 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
114Khách vãng lai15:18:41 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=599
115Khách vãng lai15:14:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16212
116Khách vãng lai15:12:52 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
117Khách vãng lai15:09:00 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
118Khách vãng lai15:08:58 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
119Khách vãng lai15:08:45 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
120Khách vãng lai15:08:34 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
121Khách vãng lai15:07:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
122Khách vãng lai15:07:40 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
123Khách vãng lai15:07:38 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_admin.aspx
124Khách vãng lai15:07:25 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
125Khách vãng lai15:07:00 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
126Khách vãng lai15:06:56 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
127Khách vãng lai15:06:51 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
128Khách vãng lai15:06:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
129Khách vãng lai15:06:05 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
130Khách vãng lai15:05:04 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
131Khách vãng lai15:04:50 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
132Khách vãng lai15:04:44 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
133Khách vãng lai15:04:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
134Khách vãng lai15:04:37 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
135Khách vãng lai15:04:29 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
136Khách vãng lai15:04:24 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
137Khách vãng lai15:04:22 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
138Khách vãng lai15:03:56 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
139Khách vãng lai15:03:17 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
140Khách vãng lai15:02:12 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
141Khách vãng lai15:02:08 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
142Khách vãng lai15:00:24 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
143Khách vãng lai14:59:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
144Khách vãng lai14:59:28 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=599
145Khách vãng lai14:59:07 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=600
146Khách vãng lai14:58:53 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
147Khách vãng lai14:57:13 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
148Nguyễn Văn Trung14:56:55 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
149Khách vãng lai14:56:02 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
150Nguyễn Văn Trung14:55:19 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
151Nguyễn Văn Trung14:52:34 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
152Nguyễn Văn Trung14:52:30 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
153Nguyễn Văn Trung14:52:26 http://nguyenluongbang.edu.vn/default.aspx
154Khách vãng lai14:52:17 http://nguyenluongbang.edu.vn/login.aspx
155Khách vãng lai14:52:15 http://nguyenluongbang.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
156Khách vãng lai14:50:25 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
157Khách vãng lai14:50:22 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
158Khách vãng lai14:50:02 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
159Khách vãng lai14:48:34 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
160Khách vãng lai14:47:11 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=241
161Khách vãng lai14:46:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
162Khách vãng lai14:26:41 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
163Khách vãng lai14:26:30 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5828
164Khách vãng lai14:25:34 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu.aspx
165Khách vãng lai14:20:01 http://nguyenluongbang.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
166Khách vãng lai14:19:18 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
167Khách vãng lai13:52:35 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=592
168Khách vãng lai13:50:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
169Khách vãng lai13:46:50 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
170Khách vãng lai13:36:33 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
171Khách vãng lai13:28:43 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=563
172Khách vãng lai13:24:49 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
173Khách vãng lai13:23:13 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
174Khách vãng lai13:17:10 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=459
175Khách vãng lai13:14:47 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
176Khách vãng lai13:05:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6471
177Khách vãng lai12:53:07 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5828
178Khách vãng lai12:43:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
179Khách vãng lai12:27:10 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=502
180Khách vãng lai12:12:02 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
181Khách vãng lai12:10:34 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu.aspx
182Khách vãng lai11:38:35 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-01461
183Khách vãng lai11:38:14 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
184Khách vãng lai11:23:16 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
185Khách vãng lai10:49:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=595
186Khách vãng lai10:46:40 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
187Khách vãng lai10:41:07 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
188Khách vãng lai10:35:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=407
189Khách vãng lai10:28:58 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
190Khách vãng lai10:27:20 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
191Khách vãng lai10:23:51 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
192Khách vãng lai10:23:27 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
193Khách vãng lai10:12:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
194Khách vãng lai10:07:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
195Khách vãng lai10:07:25 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
196Khách vãng lai10:02:15 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7815
197Khách vãng lai09:57:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
198Khách vãng lai09:56:10 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
199Khách vãng lai09:51:24 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6467
200Khương Thị Mỹ Bình09:47:24 http://nguyenluongbang.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8006
201Khương Thị Mỹ Bình09:47:03 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
202Khách vãng lai09:46:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
203Khách vãng lai09:46:36 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
204Khách vãng lai09:33:22 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
205Khách vãng lai09:29:45 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
206Khách vãng lai09:21:12 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
207Khách vãng lai09:17:07 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
208Khách vãng lai09:11:53 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11663
209Khách vãng lai09:06:03 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
210Khách vãng lai09:05:48 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
211Khách vãng lai09:03:53 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
212Khách vãng lai08:50:13 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
213Khách vãng lai08:40:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11657
214Khách vãng lai08:35:45 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
215Khách vãng lai08:23:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
216Khách vãng lai08:18:44 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
217Khách vãng lai08:16:17 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
218Khách vãng lai08:15:15 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
219Khách vãng lai08:07:38 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
220Khách vãng lai08:00:09 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
221Khách vãng lai07:39:41 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=524
222Khách vãng lai07:34:33 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6474
223Khách vãng lai07:33:59 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11662
224Khách vãng lai07:31:03 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
225Khách vãng lai07:27:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
226Khách vãng lai07:27:49 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
227Khách vãng lai07:21:35 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
228Khách vãng lai07:20:11 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11659
229Khách vãng lai07:15:45 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11658
230Khách vãng lai07:09:54 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
231Khách vãng lai07:04:20 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
232Khách vãng lai07:03:51 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
233Khách vãng lai06:58:46 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
234Khách vãng lai06:57:42 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_lop_nu.aspx
235Khách vãng lai06:52:40 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
236Khách vãng lai06:41:03 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
237Khách vãng lai06:31:44 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6476
238Khách vãng lai06:27:18 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
239Khách vãng lai06:24:58 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
240Khách vãng lai06:21:39 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=594
241Khách vãng lai06:06:36 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
242Khách vãng lai06:00:20 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
243Khách vãng lai05:56:52 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
244Khách vãng lai05:38:09 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
245Khách vãng lai05:29:56 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=602
246Khách vãng lai05:22:41 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=508
247Khách vãng lai05:05:02 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
248Khách vãng lai04:00:45 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
249Khách vãng lai03:53:11 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=570
250Khách vãng lai03:29:58 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
251Khách vãng lai03:24:59 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7758
252Khách vãng lai03:17:49 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_giao_vien.aspx
253Khách vãng lai03:06:08 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/van_ban/ke_hoach.aspx
254Khách vãng lai02:57:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
255Khách vãng lai02:32:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
256Khách vãng lai02:30:41 http://nguyenluongbang.edu.vn/form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
257Khách vãng lai02:24:38 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
258Khách vãng lai02:19:23 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11665
259Khách vãng lai01:35:31 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
260Khách vãng lai01:21:45 http://nguyenluongbang.edu.vn/Default.aspx
261Khách vãng lai01:08:52 http://nguyenluongbang.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
262Khách vãng lai00:58:27 http://nguyenluongbang.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=344
263Khách vãng lai00:53:32 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
264Khách vãng lai00:50:23 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
265Khách vãng lai00:35:01 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
266Khách vãng lai00:24:07 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7756
267Khách vãng lai00:16:47 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
268Khách vãng lai00:02:38 http://nguyenluongbang.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
19 11 2018