PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2024
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai12:08:10
2Khách vãng lai12:01:38
3Khách vãng lai09:46:51
4Khách vãng lai09:35:09
5Khách vãng lai09:35:09
6Khách vãng lai09:35:08
7Khách vãng lai09:35:07
8Khách vãng lai09:35:07
9Khách vãng lai09:35:06
10Khách vãng lai09:35:05
11Khách vãng lai09:35:04
12Khách vãng lai09:35:04
13Khách vãng lai09:35:03
14Khách vãng lai09:35:02
15Khách vãng lai09:35:01
16Khách vãng lai09:35:01
17Khách vãng lai09:35:00
18Khách vãng lai09:34:59
19Khách vãng lai09:34:59
20Khách vãng lai09:34:58
21Khách vãng lai09:34:57
22Khách vãng lai09:34:57
23Khách vãng lai09:34:56
24Khách vãng lai09:29:34
25Khách vãng lai08:14:58
26Khách vãng lai08:07:35
27Khách vãng lai07:22:46
28Khách vãng lai07:22:40
29Khách vãng lai07:17:10
30Khách vãng lai06:28:54
31Khách vãng lai05:35:43
32Khách vãng lai03:45:27
33Khách vãng lai00:12:35
1 3 2024