PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai07:26:20
2Khách vãng lai07:14:41
3Khách vãng lai07:00:59
4Khách vãng lai04:48:21
5Khách vãng lai04:48:20
6Khách vãng lai04:48:20
7Khách vãng lai04:40:59
8Khách vãng lai04:40:06
9Khách vãng lai04:26:18
10Khách vãng lai04:13:58
11Khách vãng lai03:45:29
12Khách vãng lai03:40:23
13Khách vãng lai03:38:43
14Khách vãng lai03:12:43
15Khách vãng lai03:09:13
16Khách vãng lai02:57:30
17Khách vãng lai02:50:03
18Khách vãng lai02:49:56
19Khách vãng lai00:32:38
22 11 2019