PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 7 THÁNG 6 NĂM 2023
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai23:18:05
2Khách vãng lai23:17:31
3Khách vãng lai22:57:16
4Khách vãng lai21:54:32
5Khách vãng lai21:23:38
6Khách vãng lai20:50:38
7Khách vãng lai20:50:28
8Khách vãng lai20:44:35
9Khách vãng lai20:37:18
10Khách vãng lai20:32:32
11Khách vãng lai20:18:20
12Khách vãng lai20:13:26
13Khách vãng lai20:07:29
14Khách vãng lai20:04:54
15Khách vãng lai19:55:49
16Khách vãng lai19:00:57
17Khách vãng lai19:00:52
18Khách vãng lai18:57:44
19Khách vãng lai18:12:10
20Khách vãng lai15:51:50
21Khách vãng lai15:48:45
22Khách vãng lai15:25:46
23Khách vãng lai15:13:49
24Khách vãng lai15:08:35
25Khách vãng lai15:08:20
26Khách vãng lai14:55:36
27Khách vãng lai14:44:20
28Khách vãng lai13:46:30
29Khách vãng lai13:46:30
30Khách vãng lai13:46:29
31Khách vãng lai13:36:36
32Khách vãng lai13:20:40
33Khách vãng lai12:53:30
34Khách vãng lai12:43:50
35Khách vãng lai12:40:28
36Khách vãng lai12:04:36
37Khách vãng lai11:43:37
38Khách vãng lai11:38:10
39Khách vãng lai11:36:32
40Khách vãng lai11:31:12
41Khách vãng lai11:28:11
42Khách vãng lai11:25:37
43Khách vãng lai11:25:31
44Khách vãng lai11:25:04
45Khách vãng lai11:22:19
46Khách vãng lai10:34:46
47Khách vãng lai09:57:29
48Khách vãng lai08:00:51
49Khách vãng lai07:49:39
50Khách vãng lai06:44:07
51Khách vãng lai06:07:56
52Khách vãng lai05:53:19
53Khách vãng lai02:41:23
54Khách vãng lai02:08:32
55Khách vãng lai01:40:56
7 6 2023