PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2022
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai19:39:11
2Khách vãng lai19:07:14
3Khách vãng lai18:02:20
4Khách vãng lai17:35:34
5Khách vãng lai17:02:32
6Khách vãng lai15:50:42
7Khách vãng lai15:14:05
8Khách vãng lai14:34:45
9Khách vãng lai14:33:56
10Khách vãng lai14:23:36
11Khách vãng lai14:19:58
12Khách vãng lai13:46:20
13Khách vãng lai13:30:09
14Khách vãng lai13:28:22
15Khách vãng lai13:28:05
16Khách vãng lai12:50:14
17Khách vãng lai12:29:47
18Khách vãng lai12:28:40
19Khách vãng lai12:19:38
20Khách vãng lai11:40:31
21Khách vãng lai10:47:20
22Khách vãng lai10:41:34
23Khách vãng lai10:27:48
24Khách vãng lai10:14:19
25Khách vãng lai10:01:39
26Khách vãng lai09:47:21
27Khách vãng lai08:58:30
28Khách vãng lai08:26:49
29Khách vãng lai08:08:22
30Khách vãng lai07:12:27
31Khách vãng lai06:23:29
32Khách vãng lai06:22:40
33Khách vãng lai06:08:30
34Khách vãng lai05:42:07
35Khách vãng lai05:00:17
36Khách vãng lai04:52:50
37Khách vãng lai04:27:56
38Khách vãng lai02:46:06
39Khách vãng lai02:45:01
27 11 2022