PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai16:43:44
2Khách vãng lai16:42:42
3Khách vãng lai14:47:21
4Khách vãng lai14:26:03
5Khách vãng lai13:50:45
6Khách vãng lai13:41:50
7Khách vãng lai13:40:07
8Khách vãng lai13:18:00
9Khách vãng lai12:31:32
10Khách vãng lai12:27:31
11Khách vãng lai11:59:17
12Khách vãng lai11:52:19
13Khách vãng lai10:08:47
14Khách vãng lai10:08:44
15Khách vãng lai10:08:39
16Khách vãng lai08:03:28
17Khách vãng lai08:01:02
18Khách vãng lai07:30:28
19Khách vãng lai07:30:26
20Khách vãng lai07:14:50
21Khách vãng lai05:39:45
22Khách vãng lai04:57:43
23Khách vãng lai02:32:03
24Khách vãng lai00:18:01
24 1 2021