PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai13:52:51
2Khách vãng lai13:51:36
3Khách vãng lai13:43:08
4Khách vãng lai11:04:19
5Khách vãng lai10:19:09
6Khách vãng lai09:35:32
7Khách vãng lai09:32:06
8Khách vãng lai09:23:51
9Khách vãng lai09:09:56
10Khách vãng lai08:58:39
11Khách vãng lai07:56:38
12Khách vãng lai07:30:32
13Khách vãng lai07:23:37
14Khách vãng lai07:21:07
15Khách vãng lai06:56:37
16Khách vãng lai06:55:41
17Khách vãng lai06:54:05
18Khách vãng lai06:49:09
19Khách vãng lai06:49:07
20Khách vãng lai06:07:24
21Khách vãng lai05:45:30
22Khách vãng lai05:45:13
23Khách vãng lai05:27:38
24Khách vãng lai05:18:34
25Khách vãng lai04:39:23
26Khách vãng lai04:21:12
27Khách vãng lai03:42:53
28Khách vãng lai03:42:53
29Khách vãng lai02:52:42
30Khách vãng lai02:28:56
31Khách vãng lai01:32:45
32Khách vãng lai01:32:43
25 9 2021