PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2024
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai22:00:26
2Khách vãng lai19:46:31
3Khách vãng lai19:41:39
4Khách vãng lai19:37:08
5Khách vãng lai19:35:24
6Khách vãng lai19:08:10
7Khách vãng lai19:06:19
8Khách vãng lai18:40:01
9Khách vãng lai18:39:59
10Khách vãng lai18:39:57
11Khách vãng lai18:07:58
12Khách vãng lai17:03:11
13Khách vãng lai17:03:09
14Khách vãng lai17:02:52
15Khách vãng lai14:30:09
16Khách vãng lai14:29:41
17Khách vãng lai14:29:37
18Khách vãng lai14:29:34
19Khách vãng lai14:21:36
20Khách vãng lai14:02:08
21Khách vãng lai13:56:19
22Khách vãng lai13:54:33
23Khách vãng lai13:33:49
24Khách vãng lai11:42:28
25Khách vãng lai11:42:27
26Khách vãng lai11:39:03
27Khách vãng lai08:54:01
28Khách vãng lai08:02:16
29Khách vãng lai06:26:04
30Khách vãng lai06:26:03
31Khách vãng lai06:26:01
32Khách vãng lai05:59:04
33Khách vãng lai05:31:35
34Khách vãng lai04:31:41
35Khách vãng lai01:26:55
36Khách vãng lai01:19:23
37Khách vãng lai00:22:48
38Khách vãng lai00:01:15
15 7 2024