PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2022
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai11:29:31
2Khách vãng lai09:40:46
3Khách vãng lai07:47:21
4Khách vãng lai07:34:31
5Khách vãng lai07:08:45
6Khách vãng lai06:58:38
7Khách vãng lai06:27:29
8Khách vãng lai06:27:06
9Khách vãng lai06:02:03
10Khách vãng lai05:10:15
11Khách vãng lai04:04:42
12Khách vãng lai03:52:37
13Khách vãng lai03:44:01
14Khách vãng lai02:59:38
15Khách vãng lai02:58:52
16Khách vãng lai02:49:33
17Khách vãng lai01:24:00
18Khách vãng lai01:22:28
19Khách vãng lai00:52:19
20Khách vãng lai00:38:42
14 8 2022