TMT: Đang cập nhật dữ liệu, Hãy đợi nhé !...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Năm học : Môn : Khối :
Tiến độ kiểm tra học kì 1
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra