PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Toán1| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A44000000000000000003960023h8'04/10/2020
2| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B42000000000000000003780023h9'04/10/2020
3| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8C                   0   
4| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A3300000000000000000297005h54'12/10/2020
5| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B424235091.674200033.33420000033.33037816142.5911h57'19/11/2020
6| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9C34000000000000000003060023h9'04/10/2020
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra