PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG -TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
NĂM HỌC 2018 - 2019

(Thực hiện từ 27/8/2018)

 

Th

Tiết

9A

9B

9C

8A

8B

8C

7A

7B

7C

6A

6B

6C

2

1

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

2

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

3

TD-Huế

Văn-Quyên

Địa-Hải

Sử-Oanh

Sinh-Nhung

Văn-Tiến

Anh-Hạnh

Toán-Ngũ

Văn-Chi

Văn-Luyến

Anh-Yên

Toán-Dung

4

Địa-Hải

Anh-Hạnh

Sinh-Thuận

TD-Huế

Toán-Ngũ

Toán-Đăng

Sử-Oanh

TC-Chi

Toán-Lan

Anh-Yên

Văn-Luyến

Toán-Dung

5

Văn-Chi

Địa-Hải

Văn-Luyến

Toán-Đăng

Toán-Ngũ

Sinh-Nhung

Văn-Quyên

Anh-Hạnh

Sử-Oanh

Toán-Lan

CN-Dung

Anh-Yên

3

1

Anh-Hạnh

Văn-Quyên

Toán-Đăng

TC-Tiến

Hoá-Luân

Anh-Yên

TD-Khánh

Sử-Oanh

Địa-Hải

CD-Lanh

Toán-Dung

Văn-Hải

2

Anh-Hạnh

Văn-Quyên

Toán-Đăng

Địa-Hải

Văn-Tiến

Anh-Yên

Sử-Oanh

TD-Khánh

Sinh-Thuận

TC-Bình

Toán-Dung

Văn-Hải

3

Sinh-Thuận

Anh-Hạnh

Sử-Oanh

Anh-Yên

Văn-Tiến

Toán-Đăng

Văn-Quyên

Địa-Hải

TD-Khánh

Toán-Lan

TC-Bình

Toán-Dung

4

Sử-Oanh

Anh-Hạnh

Hóa-Anh

Văn-Hoàn

Anh-Yên

Địa-Hải

Sinh-Thuận

Văn-Hải

Toán-Lan

TD-Khánh

TC-Bình

CD-Lanh

5

Hóa-Anh

Sử-Oanh

Anh-Hạnh

Toán-Đăng

Anh-Yên

Văn-Tiến

Địa-Hải

Sinh-Thuận

Toán-Lan

CN-Dung

CD-Lanh

TC-Bình

4

1

Địa-Hải

Sinh-Thuận

TC-Luyến

TD-Huế

Lí-Trung

Toán-Đăng

Văn-Quyên

Toán-Ngũ

BDA-Hạnh

Anh-Yên

Nhạc-Thấm

Mĩ-Vin

2

Toán-Bình

Hóa-Anh

Sinh-Thuận

Lí-Trung

TD-Huế

Toán-Đăng

Văn-Quyên

Toán-Ngũ

BDA-Hạnh

Văn-Luyến

Mĩ-Vin

Địa-Hải

3

Toán-Bình

Văn-Quyên

Lí-Trung

BDT-Đăng

Địa-Hải

Hóa-Anh

Mĩ-Vin

Sinh-Thuận

BDA-Hạnh

Nhạc-Thấm

Văn-Luyến

Anh-Yên

4

Hóa-Anh

Toán-Bình

Văn-Luyến

BDT-Đăng

Toán-Ngũ

TD-Huế

Anh-Hạnh

Lí-Trung

Mĩ-Vin

Địa-Hải

Anh-Yên

Nhạc-Thấm

5

Lí-Trung

Toán-Bình

Văn-Luyến

BDT-Đăng

Hoá-Luân

TC-Tuất

Toán-Ngũ

Anh-Hạnh

Sinh-Thuận

Mĩ-Vin

Địa-Hải

TC-Bình

5

1

Toán-Bình

Hóa-Anh

CD-Lanh

Hoá-Luân

Sử-Oanh

Văn-Tiến

Toán-Ngũ

Văn-Hải

Anh-Hạnh

TD-Khánh

Văn-Luyến

Sinh-Nhung

2

CD-Lanh

Toán-Bình

Hóa-Anh

Sử-Oanh

Sinh-Nhung

Văn-Tiến

Toán-Ngũ

Anh-Hạnh

Văn-Chi

Toán-Lan

Văn-Luyến

TD-Khánh

3

BDV-Chi

CD-Lanh

BDV-Luyến

Văn-Hoàn

TC-Tiến

Sử-Oanh

BDA-Hạnh

Toán-Ngũ

TD-Khánh

Toán-Lan

Sinh-Nhung

Văn-Hải

4

BDV-Chi

Toán-Bình

BDV-Luyến

TC-Tuất

Toán-Ngũ

TC-Tiến

BDA-Hạnh

Sử-Oanh

Toán-Lan

Sinh-Nhung

TD-Khánh

Văn-Hải

5

BDV-Chi

TC-Bình

BDV-Luyến

Sinh-Nhung

TC-Ngũ

Hóa-Anh

BDA-Hạnh

TC-Lan

Sử-Oanh

 

 

 

6

1

Anh-Hạnh

Sinh-Thuận

Toán-Đăng

Hoá-Luân

Văn-Tiến

Anh-Yên

TD-Khánh

Địa-Hải

Văn-Chi

Văn-Luyến

Toán-Dung

Lí-Trung

2

Sinh-Thuận

Địa-Hải

Toán-Đăng

Anh-Yên

Văn-Tiến

CN-Mai

Anh-Hạnh

TD-Khánh

Văn-Chi

Văn-Luyến

Lí-Trung

Toán-Dung

3

Văn-Chi

Văn-Quyên

Văn-Luyến

CN-Mai

BDA-Yên

BDT-Đăng

Địa-Hải

Văn-Hải

Lí-Trung

TC-Bình

TD-Khánh

CN-Dung

4

Văn-Chi

TC-Quyên

Văn-Luyến

Văn-Hoàn

BDA-Yên

BDT-Đăng

Sinh-Thuận

Văn-Hải

Địa-Hải

Lí-Trung

CN-Dung

TD-Khánh

5

TC-Chi

Lí-Trung

Địa-Hải

Văn-Hoàn

BDA-Yên

BDT-Đăng

 

 

 

 

 

 

7

1

Toán-Bình

Lí-Trung

Anh-Hạnh

Toán-Đăng

CN-Mai

TD-Huế

Toán-Ngũ

Mĩ-Vin

TC-Chi

Sinh-Nhung

Sử-Oanh

Anh-Yên

2

Văn-Chi

TD-Huế

Anh-Hạnh

Toán-Đăng

Mĩ-Vin

Sử-Oanh

Lí-Trung

BDT-Ngũ

TC-Lan

Anh-Yên

Toán-Dung

Sinh-Nhung

3

Văn-Chi

BDT-Bình

Lí-Trung

Sinh-Nhung

TD-Huế

Mĩ-Vin

TC-Lan

BDT-Ngũ

Anh-Hạnh

Sử-Oanh

Anh-Yên

CN-Dung

4

TC-Đăng

BDT-Bình

TD-Huế

Mĩ-Vin

Anh-Yên

Lí-Trung

TC-Chi

BDT-Ngũ

Anh-Hạnh

CN-Dung

Sinh-Nhung

Sử-Oanh

5

Lí-Trung

BDT-Bình

TC-Đăng

Anh-Yên

Sử-Oanh

Sinh-Nhung

 

 

 

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Nhằm giúp cho giáo viên và học sinh mượn sách nhanh chóng và hiệu quả, thư viện xin thông báo tới các bạn đọc những nội dung sau đây: ... Cập nhật lúc : 9 giờ 24 phút - Ngày 1 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Nhằm chào mừng ngày 20\10 trường THCS Nguyễn Lương Bằng tổ chức kỉ niệm ... Cập nhật lúc : 13 giờ 41 phút - Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết
Thực hiện kế hoạch số:16/PGD&ĐT-GDTrH ngày 07/9/2018 về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ I ... Cập nhật lúc : 8 giờ 27 phút - Ngày 13 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết
Lễ khai giảng năm học 2018-2019 trường THCS Nguyễn Lương Bằng Ngày 05/09/2018, trong không khí tưng bừng của ngày hội đến trường, trường trường THCS Nguyễn Lương Bằng long trọng tổ chức Lễ ... Cập nhật lúc : 14 giờ 4 phút - Ngày 10 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Thời khóa biểu Trường THCS Nguyễn Lương Bằng. Năm học 2018- 2019 Thời khóa biểu buổi sáng (thực hiện từ ngày 27\08\2018) ... Cập nhật lúc : 9 giờ 31 phút - Ngày 25 tháng 8 năm 2018
Xem chi tiết
Danh sách giáo viên và học sinh có thành tích trong năm học 2017- 2018 dự lễ phát thưởng tại Nhà văn hóa trung tâm huyện. ... Cập nhật lúc : 12 giờ 34 phút - Ngày 27 tháng 6 năm 2018
Xem chi tiết
Thông báo thời gian tập trung học sinh ôn tập hè năm 2018-2019 của trường THCS Nguyễn Lương Bằng ... Cập nhật lúc : 12 giờ 49 phút - Ngày 27 tháng 6 năm 2018
Xem chi tiết
Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng giáo dục Thanh Miện, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học mới như sau: 1, Năm học 2018-2019 tuyển sinh 3 lớp với 105 học sinh. ... Cập nhật lúc : 22 giờ 32 phút - Ngày 7 tháng 6 năm 2018
Xem chi tiết
Hòa chung không khí rộn ràng của những ngày cuối tháng 5 lịch sử, sáng ngày 25/05/2018, trường THCS Nguyễn Lương Bằng long trong tổ chức lễ tổng kết năm học 2017 – 2018 để đánh giá những thà ... Cập nhật lúc : 16 giờ 0 phút - Ngày 1 tháng 6 năm 2018
Xem chi tiết
Thư viện nhà trường xin thông báo tới toàn thể các em học sinh Khối 7, 8, 9 (năm học 2018-2019) đã đăng kí mua sách của thư viện đến để nhận sách giáo khoa. ... Cập nhật lúc : 0 giờ 16 phút - Ngày 27 tháng 5 năm 2018
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...