PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
 
Năm học:  Khối :  Lớp :
Kết quả tinh chỉnh xếp thứ tự ABC này sẽ bị mất đi nếu xếp lại ABC!
 
    STTHọ và tênNgày sinhid
1Phạm Đức N. Nhật Anh30/06/20078254
2Vũ Đình Bình11/04/20078244
3Bùi Thùy Châm20/12/20078262
4Nguyễn Minh Châu29/03/20078255
5Nguyễn Ngọc Châu29/03/20078277
6Phùng Thảo Chi02/10/20078278
7Vũ Lê Duẩn16/04/20078247
8Triệu Anh Đức08/09/20078279
9Trần Vũ Anh Đức05/04/20078337
10Vũ Nguyễn Ninh Giang22/07/20078259
11Nguyễn Mạnh Hà22/09/20078246
12Lê Thu Hà11/06/20078272
13Vũ Trung Hiếu13/08/20078269
14Bùi Trần Huy Hoàng02/02/20078268
15Trương Thị Hồng04/01/20078251
16Phạm Đình Huân15/05/20078248
17Trần Ngọc Hùng19/09/20078301
18Vũ Ngọc Huyền14/06/20078281
19Vũ Quang Hưng21/02/20078261
20Nguyễn Lan Hương28/10/20078273
21Vũ Gia Khánh13/02/20088252
22Nguyễn Trung Kiên26/08/20078263
23Nguyễn Thị Khánh Linh07/01/20078249
24Phạm Thị Nguyệt Linh01/09/20078267
25Trương Thiên Lợi18/09/20078274
26Vũ Huy Minh31/01/20078270
27Nguyễn Thị Trà My22/11/20078266
28Nguyễn Hải Nam29/03/20078271
29Vũ Hải Nam24/01/20078245
30Phạm Tú Phương Nam28/05/20078256
31Vũ Thị Hồng Nhung14/08/20078260
32Phạm Quỳnh Như26/01/20078265
33Vũ Minh Phong09/06/20078253
34Trần Chính Phúc17/10/20078257
35Phạm Thị Thu Phương12/07/20078275
36Trần Thị Phương Thảo25/11/20078280
37Ngô Phương Thúy21/11/20078258
38Nguyễn Vũ Anh Thư26/09/20078276
39Đỗ Thu Trang23/06/20078264
40Nguyễn Lê Nguyên Vũ30/06/20078250
40 1