PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học:  Môn:
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1 Toán6A40    
2 Toán6B39    
3 Toán6C27    
4 Toán7A     
5 Toán7B     
6 Toán7C     
7 Toán8A     
8 Toán8B     
9 Toán8C     
10 Toán9A     
11 Toán9B     
12 Toán9C