PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học:  Môn:
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị LanToán6A402331
2Trần Thị DungToán6B392331
3Trần Thị DungToán6C292331
4Trương Phúc NgũToán7A412341
5Trương Phúc NgũToán7B382341
6Nguyễn Thị LanToán7C302341
7Dương Hồng ĐăngToán8A302331
8Trương Phúc NgũToán8B362331
9Dương Hồng ĐăngToán8C432331
10Nguyễn Văn BìnhToán9A352331
11Nguyễn Văn BìnhToán9B332331
12Dương Hồng ĐăngToán9C362331