PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6A401111
2Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6B391111
3Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6C291111
4Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7A411111
5Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7B381111
6Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7C301111
7Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8A301111
8Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8B361111
9Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8C431111
10Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9A351111
11Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9B331111
12Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9C361111
13Trần Thị DungCông nghệ6A401211
14Trần Thị DungCông nghệ6B391211
15Trần Thị DungCông nghệ6C291211
16Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7A411211
17Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7B381211
18Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7C301211
19Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8A301221
20Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8B361221
21Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8C431221
22Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9A351211
23Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9B331211
24Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9C361211
25Vương Thị HảiĐịa lí6A401211
26Vương Thị HảiĐịa lí6B391211
27Vương Thị HảiĐịa lí6C291211
28Vương Thị HảiĐịa lí7A411211
29Vương Thị HảiĐịa lí7B381211
30Vương Thị HảiĐịa lí7C301211
31Vương Thị HảiĐịa lí8A301211
32Vương Thị HảiĐịa lí8B361211
33Vương Thị HảiĐịa lí8C431211
34Vương Thị HảiĐịa lí9A351211
35Vương Thị HảiĐịa lí9B331211
36Vương Thị HảiĐịa lí9C361211
37Đỗ Thị LanhGdcd6A401111
38Đỗ Thị LanhGdcd6B391111
39Đỗ Thị LanhGdcd6C291111
40Đỗ Thị LanhGdcd7A 1111
41Đỗ Thị LanhGdcd7B 1111
42Đỗ Thị LanhGdcd7C 1111
43Đỗ Thị LanhGdcd8A 1111
44Đỗ Thị LanhGdcd8B361111
45Đỗ Thị LanhGdcd8C 1111
46Đỗ Thị LanhGdcd9A351111
47Đỗ Thị LanhGdcd9B 1111
48Đỗ Thị LanhGdcd9C 1111
49Nguyễn Thành LuânHóa học8A301231
50Nguyễn Thành LuânHóa học8B361231
51Nguyễn Vân AnhHóa học8C431231
52Nguyễn Vân AnhHóa học9A351231
53Nguyễn Vân AnhHóa học9B331231
54Nguyễn Vân AnhHóa học9C361231
55Trương Thị OanhLịch sử6A401111
56Trương Thị OanhLịch sử6B391111
57Trương Thị OanhLịch sử6C291111
58Trương Thị OanhLịch sử7A411211
59Trương Thị OanhLịch sử7B381211
60Trương Thị OanhLịch sử7C301211
61Trương Thị OanhLịch sử8A301111
62Trương Thị OanhLịch sử8B361111
63Trương Thị OanhLịch sử8C431111
64Trương Thị OanhLịch sử9A351211
65Trương Thị OanhLịch sử9B331211
66Trương Thị OanhLịch sử9C361211
67Lê Danh VinMĩ thuật6A401111
68Lê Danh VinMĩ thuật6B391111
69Lê Danh VinMĩ thuật6C291111
70Lê Danh VinMĩ thuật7A411111
71Lê Danh VinMĩ thuật7B381111
72Lê Danh VinMĩ thuật7C301111
73Lê Danh VinMĩ thuật8A301111
74Lê Danh VinMĩ thuật8B361111
75Lê Danh VinMĩ thuật8C431111
76Lê Danh VinMĩ thuật9A 1111
77Lê Danh VinMĩ thuật9B 1111
78Lê Danh VinMĩ thuật9C 1111
79Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6A402221
80Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6B392221
81Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6C292221
82Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ7A412221
83Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ7B382221
84Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ7C302221
85Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8A302221
86Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8B362221
87Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8C432221
88Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ9A352221
89Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ9B332221
90Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ9C362221
91Ngô Thị LuyếnNgữ văn6A402351
92Phạm Ngọc ThuýNgữ văn6B392351
93Đoàn Thị QuyênNgữ văn6C292351
94Vũ Thị HảiNgữ văn7A412441
95Vũ Thị HảiNgữ văn7B382441
96Vũ Thị HảiNgữ văn7C302441
97Trần Xuân TiếnNgữ văn8A302451
98Trần Xuân TiếnNgữ văn8B362451
99Trần Xuân TiếnNgữ văn8C432451
100Phạm Ngọc ThuýNgữ văn9A352461
101Đoàn Thị QuyênNgữ văn9B332461
102Ngô Thị LuyếnNgữ văn9C362461
103Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học6A401311
104Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học6B391311
105Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học6C291311
106Đỗ Thị ThuậnSinh học7A411311
107Đỗ Thị ThuậnSinh học7B381311
108Đỗ Thị ThuậnSinh học7C301311
109Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8A301311
110Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8B361311
111Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8C431311
112Đỗ Thị ThuậnSinh học9A351311
113Đỗ Thị ThuậnSinh học9B331311
114Đỗ Thị ThuậnSinh học9C361311
115Lê Minh KhánhThể dục6A401241
116Lê Minh KhánhThể dục6B391241
117Lê Minh KhánhThể dục6C291241
118Lê Minh KhánhThể dục7A411241
119Lê Minh KhánhThể dục7B381241
120Lê Minh KhánhThể dục7C301241
121Nguyễn Thị HuếThể dục8A301241
122Nguyễn Thị HuếThể dục8B361241
123Nguyễn Thị HuếThể dục8C431241
124Nguyễn Thị HuếThể dục9A351241
125Nguyễn Thị HuếThể dục9B331241
126Nguyễn Thị HuếThể dục9C361241
127Nguyễn Thị LanToán6A402331
128Trần Thị DungToán6B392331
129Trần Thị DungToán6C292331
130Trương Phúc NgũToán7A412341
131Trương Phúc NgũToán7B382341
132Nguyễn Thị LanToán7C302341
133Dương Hồng ĐăngToán8A302331
134Trương Phúc NgũToán8B362331
135Dương Hồng ĐăngToán8C432331
136Nguyễn Văn BìnhToán9A352331
137Nguyễn Văn BìnhToán9B332331
138Dương Hồng ĐăngToán9C362331
139Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6A401221
140Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6B391221
141Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6C291221
142Nguyễn Văn TrungVật lí6A401121
143Nguyễn Văn TrungVật lí6B391121
144Nguyễn Văn TrungVật lí6C291121
145Nguyễn Văn TrungVật lí7A411121
146Nguyễn Văn TrungVật lí7B381121
147Nguyễn Văn TrungVật lí7C301121
148Nguyễn Văn TrungVật lí8A301111
149Nguyễn Văn TrungVật lí8B361111
150Nguyễn Văn TrungVật lí8C431111
151Nguyễn Văn TrungVật lí9A351221
152Nguyễn Văn TrungVật lí9B331221
153Nguyễn Văn TrungVật lí9C361221