PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học:  Giáo viên:
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Đỗ Thị LanhGdcd6A401111
2Đỗ Thị LanhGdcd6B391111
3Đỗ Thị LanhGdcd6C271111
4Đỗ Thị LanhGdcd7A421111
5Đỗ Thị LanhGdcd7B381111
6Đỗ Thị LanhGdcd7C291111
7Đỗ Thị LanhGdcd8A301111
8Đỗ Thị LanhGdcd8B361111
9Đỗ Thị LanhGdcd8C431111
10Đỗ Thị LanhGdcd9A361111
11Đỗ Thị LanhGdcd9B321111
12Đỗ Thị LanhGdcd9C361111