PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6A401111
2Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6B391111
3Đỗ Thị ThấmÂm nhạc6C271111
4Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7A411111
5Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7B361111
6Đỗ Thị ThấmÂm nhạc7C301111
7Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8A301111
8Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8B361111
9Đỗ Thị ThấmÂm nhạc8C431111
10Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9A361111
11Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9B321111
12Đỗ Thị ThấmÂm nhạc9C 1111
13Trần Thị DungCông nghệ6A401221
14Trần Thị DungCông nghệ6B391221
15Trần Thị DungCông nghệ6C271221
16Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7A411211
17Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7B361211
18Vũ Thị Quỳnh NhungCông nghệ7C301211
19Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8A301211
20Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8B361211
21Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ8C431211
22Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9A361211
23Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9B321211
24Nguyễn Thị Quỳnh MaiCông nghệ9C361211
25Vương Thị HảiĐịa lí6A401211
26Vương Thị HảiĐịa lí6B391211
27Vương Thị HảiĐịa lí6C271211
28Vương Thị HảiĐịa lí7A411211
29Vương Thị HảiĐịa lí7B361211
30Vương Thị HảiĐịa lí7C301211
31Vương Thị HảiĐịa lí8A301211
32Vương Thị HảiĐịa lí8B361211
33Vương Thị HảiĐịa lí8C431211
34Vương Thị HảiĐịa lí9A361211
35Vương Thị HảiĐịa lí9B321211
36Vương Thị HảiĐịa lí9C361211
37Đỗ Thị LanhGdcd6A401111
38Đỗ Thị LanhGdcd6B391111
39Đỗ Thị LanhGdcd6C271111
40Đỗ Thị LanhGdcd7A411111
41Đỗ Thị LanhGdcd7B361111
42Đỗ Thị LanhGdcd7C301111
43Đỗ Thị LanhGdcd8A301111
44Đỗ Thị LanhGdcd8B361111
45Đỗ Thị LanhGdcd8C431111
46Đỗ Thị LanhGdcd9A361111
47Đỗ Thị LanhGdcd9B321111
48Đỗ Thị LanhGdcd9C361111
49Nguyễn Thành LuânHóa học8A301231
50Nguyễn Thành LuânHóa học8B361231
51Nguyễn Vân AnhHóa học8C431231
52Nguyễn Vân AnhHóa học9A361231
53Nguyễn Vân AnhHóa học9B321231
54Nguyễn Vân AnhHóa học9C361231
55Trương Thị OanhLịch sử6A401111
56Trương Thị OanhLịch sử6B391111
57Trương Thị OanhLịch sử6C271111
58Trương Thị OanhLịch sử7A411211
59Trương Thị OanhLịch sử7B361211
60Trương Thị OanhLịch sử7C301211
61Trương Thị OanhLịch sử8A301211
62Trương Thị OanhLịch sử8B361211
63Trương Thị OanhLịch sử8C431211
64Trương Thị OanhLịch sử9A361111
65Trương Thị OanhLịch sử9B321111
66Trương Thị OanhLịch sử9C361111
67Lê Danh VinMĩ thuật6A401111
68Lê Danh VinMĩ thuật6B391111
69Lê Danh VinMĩ thuật6C271111
70Lê Danh VinMĩ thuật7A411111
71Lê Danh VinMĩ thuật7B361111
72Lê Danh VinMĩ thuật7C301111
73Lê Danh VinMĩ thuật8A301111
74Lê Danh VinMĩ thuật8B361111
75Lê Danh VinMĩ thuật8C431111
76Lê Danh VinMĩ thuật9A361111
77Lê Danh VinMĩ thuật9B321111
78Lê Danh VinMĩ thuật9C361111
79Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6A402221
80Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6B392221
81Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ6C272221
82Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ7A412221
83Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ7B362221
84Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ7C302221
85Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8A302221
86Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8B362221
87Nguyễn Thị HươngNgoại ngữ8C432221
88Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ9A362221
89Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ9B322221
90Nguyễn Thị HạnhNgoại ngữ9C362221
91Ngô Thị LuyếnNgữ văn6A402351
92Lê Thị Hải YếnNgữ văn6B392351
93Lê Thị Hải YếnNgữ văn6C272351
94Vũ Thị HảiNgữ văn7A412451
95Vũ Thị HảiNgữ văn7B362451
96Vũ Thị HảiNgữ văn7C302451
97Vũ Quốc HoànNgữ văn8A302451
98Trần Xuân TiếnNgữ văn8B362451
99Trần Xuân TiếnNgữ văn8C432451
100Đoàn Thị QuyênNgữ văn9A352461
101Đoàn Thị QuyênNgữ văn9B322461
102Ngô Thị LuyếnNgữ văn9C362461
103Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học6A401311
104Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học6B391311
105Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học6C271311
106Đỗ Thị ThuậnSinh học7A411311
107Đỗ Thị ThuậnSinh học7B361311
108Đỗ Thị ThuậnSinh học7C301311
109Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8A301311
110Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8B361311
111Vũ Thị Quỳnh NhungSinh học8C431311
112Đỗ Thị ThuậnSinh học9A361311
113Đỗ Thị ThuậnSinh học9B321311
114Đỗ Thị ThuậnSinh học9C361311
115Lê Minh KhánhThể dục6A401231
116Lê Minh KhánhThể dục6B391231
117Lê Minh KhánhThể dục6C271231
118Lê Minh KhánhThể dục7A411231
119Lê Minh KhánhThể dục7B361231
120Lê Minh KhánhThể dục7C301231
121Nguyễn Thị HuếThể dục8A301231
122Nguyễn Thị HuếThể dục8B361231
123Nguyễn Thị HuếThể dục8C431231
124Nguyễn Thị HuếThể dục9A361231
125Nguyễn Thị HuếThể dục9B321231
126Nguyễn Thị HuếThể dục9C361231
127Nguyễn Thị LanToán6A402331
128Trần Thị DungToán6B392331
129Trần Thị DungToán6C272331
130Trương Phúc NgũToán7A412331
131Trương Phúc NgũToán7B362331
132Nguyễn Thị LanToán7C302331
133Dương Hồng ĐăngToán8A302331
134Trương Phúc NgũToán8B362331
135Dương Hồng ĐăngToán8C432331
136Nguyễn Văn BìnhToán9A352331
137Nguyễn Văn BìnhToán9B332331
138Dương Hồng ĐăngToán9C362331
139Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6A401221
140Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6B391221
141Khương Thị Mỹ BìnhTự chọn6C271221
142Nguyễn Văn TrungVật lí6A401121
143Nguyễn Văn TrungVật lí6B391121
144Nguyễn Văn TrungVật lí6C271121
145Nguyễn Văn TrungVật lí7A411121
146Nguyễn Văn TrungVật lí7B361121
147Nguyễn Văn TrungVật lí7C301121
148Nguyễn Văn TrungVật lí8A301121
149Nguyễn Văn TrungVật lí8B361121
150Nguyễn Văn TrungVật lí8C431121
151Nguyễn Văn TrungVật lí9A351221
152Nguyễn Văn TrungVật lí9B331221
153Nguyễn Văn TrungVật lí9C361221