PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục    Điểm kiểm tra học kì

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học :

Thống kê Toàn trường Thống kê các môn xếp loại

Thông tin chungĐiểm Học kì chưa đạt (CĐ)Điểm Học kì đạt (Đ)
MônLớpTgSL%SL%
Âm nhạc6A400040100
6B390039100
6C270027100
7A420042100
7B370037100
7C290029100
8A300030100
8B360036100
8C430043100
Mĩ thuật6A400040100
6B390039100
6C270027100
7A420042100
7B370037100
7C290029100
8A300030100
8B360036100
8C430043100
9A360036100
9B320032100
9C360036100
Thể dục6A400040100
6B390039100
6C270027100
7A420042100
7B370037100
7C290029100
8A300030100
8B360036100
8C430043100
9A360036100
9B320032100
9C360036100